Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-projekti: www.myrsky.info
Sivulla on myös projektinäyttämö, missä voi nähdä eri projekteissa valmistuneita töitä.

TUNNEMYRSKY -HANKE SATAKUNNASSA


SEKK ry sai vuosiksi 2009 - 2011 MYRSKY-rahoitusta Tunnemyrsky-projektiin Suomen Kulttuurirahastolta ensimmäisenä satakuntalaisena hakijana. Kulttuurirahaston tukemia Myrsky -hankkeita oli useita kymmeniä ympäri Suomen. Nykyisin Myrskyä rahoittaa Suomen lasten ja nuorten säätiö. Tunnemyrsky jatkuu vuonna 2013. SEKK ry toteuttaa Tunnemyrsky-projektia paitsi Satakunnassa, myös muuallakin Suomessa.

Tunnemyrskyn ideana on, että lasten- ja nuortenkodeissa asuvat, huostaanotetut tai sijaishuollossa olevat nuoret voivat toteuttaa fiktiivisiä lyhytelokuvia ammattitaiteilijoiden ohjauksessa.

Nuortenkodeissa asuvat nuoret saavat tehdä ammattimaisessa ohjauksessa lyhytelokuvia omista lähtökohdistaan. Taidemuotona elokuva sisältää useita ilmaisumuotoja, joten se on hyvä keino hahmottaa maailmaa ja omaa asemaa siinä. Omakohtainen ilmaisu tulee myös konkreettisesti välittömään vertaisarviointiin, jonka avulla kuva itsestä muiden silmissä selkiytyy. Elokuvailmaisullinen työskentely on taideterapiamuoto, mutta se on myös tehokasta mediakasvatusta. Kapean näköalan omaavan nuoren silmät avautuvat näkemään myös median manipulointikeinot. Itsetunnossaan hakoteillä olevan nuoren eheytymisprosessi edistyy.

Ensimmäisenä vuonna Tunnemyrsky toteutettiin Lehmuskolo Oy:n neljässä nuortenkodissa. Sittemmin toimintaa on ollut lukuisissa nuortenkodeissa, jopo-luokilla sekä ammattistarttiryhmien parissa. Myös Porin seudun työvoimanpalvelukeskuksen kanssa on aloitettu erityiset Myrskyä ja tunnetta kameralla -kurssit nuorille työttömille. Näillä kursseilla pyritään tarjoamaan nuorille eväitä itseluottamuksen kasvattamiseen ja siten paremmin hakemaan oma paikkansa yhteiskunnassa.

Tunnemyrsky-toiminnasta on kehittynyt perusta syrjäytymisuhan alla olevien nuorten elokuvailmaisun keinoin tehtävälle eheytymisen tukemistoiminnalle.Päävastuutaiteilijana toimii näyttelijä Jari Forsman. Elokuvailmaisun ohjaajina toimivat medianomi Emmi Sydänmaa sekä mediatyön ohjaaja Erkki Kuisma. Suunnittelemassa ovat olleet myös elokuvaohjaaja Noora Männistö sekä SEKK ry:n toiminnanjohtaja Yki Räikkälä.

9.3.2012 järjestettiin Tunnemyrsky-seminaari Kulttuuritalo Anniksella.

Lisätietoja:
  vastuutaiteilija: Jari Forsman, 0400 355 104
  elokuvailmaisun ohjaaja: Emmi Sydänmaa, 050 541 9442
  hallinnoija: Yki Räikkälä, 0400 796 926