Lupalappulomake
lasten ja nuorten elokuvaprojekteihin

Matkalaskulomake
SEKK:n toiminnoissa syntyneitä elokuvia voi kysellä toimistolta. DVD-kopioiden hinta on 6 e / kpl

Yhdistysrek.n:o 164.319 rek.päivämäärä 15.9.1995 Y-tunnus 1088875-2

Kulttuuritoiminta osana hyvinvointia


Emmi Sydänmaa opettaa kuvausta.
Erkki J. Kuisma opettaa editointia
Matias Nummelin opettaa kuvausta.
Animaatioleiriläisiä animoimassa, kesä-05
Jari Forsman ohjaa koululaisia
Elokuvaesitys eräällä koululla
Kiertuekinomies Reijo Varpainen koulussa koneineen
Yki Räikkälä
pala-animaatiotyöskentelyä
kuva animaatiokurssin lopputyöstä v. 2001 "Rotanelämää"

JO 20 VUOTTA ALUEELLISTA ELOKUVAKULTTUURITOIMINTAA

SEKK ry on satakuntalainen elokuva- ja mediakulttuuriyhteisö. Se toimii alueensa kulttuurisena elokuvakeskuksena. Toimenkuva on edistää alueella mediakulttuurin harrastusta ja mediakasvatuksellista perusopetusta. Satakunnan elokuvakeskuksen perustamiskirja päivättiin 26.1.1993. Nimi oli silloin Satakunnan Elokuvakeskus ry.

Perustamassa olivat mm. Porin Videootit ry, Porin Elokuvakerho ry, Rauman Elokuvakerho ry, Euran kulttuuritoimi, Lasten Elokuvakerhojen tuki ry, Elokuvan Kääntöpiiri ry, Porin Kaitaelokuvaajat ry, Kinokellari (Porin kaupungin elokuvatoiminta).

Elokuvakeskuksen perustaminen syntyi ajatuksesta saada alan eri toiminnat ja yhdistykset saman "sateenvarjon" alle. Yhdistyksen perustavassa kokouksessa oli mukana harrastajia ja yhdistysten edustajia Porista ja lähikunnista. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. "Sateenvarjo"-periaatetta on myös toteutettu. Erilaisten yhteistyöprojektien myötä on luotu laajaa verkostoa.
SEKK:N VERKOSTO

ELOKUVAKESKUKSET SUOMESSA

Suomen alueelliset elokuvakeskukset ovat toimineet kaupallisesti riippumattomina elokuvakulttuurin tasa-arvoiseksi edistämiseksi alueillaan, tuoneet maahan lasten- ja nuortenelokuvia, tukeneet tutkimus- ja julkaisutoimintaa, parantaneet syrjäseutujen elokuvan katselumahdollisuuksia ja järjestäneet elokuvatapahtumia. Ensimmäinen perustettiin jo 1973 Ouluun.
SUOMEN ELOKUVAKESKUKSET

SATAKUNNAN ELÄVÄN KUVAN KESKUS RYSEKK ry:n TOIMINTAA

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry on painottunut AV-mediakasvatustoimintaan sekä kansalaisjournalismiin AV-välinein. Satakunnassa on vuosien video- ja elokuvakerhoharrastuspohja, elokuvan ja videon ammattilaisia ja koulutusta. SEKK sekä sen alueellinen toimintayksikkö MEKA TV ovat suuntautuneet lasten ja nuorten kokemukselliseen mediakasvatukseen audiovisuaalisen ilmaisun alueilla; elokuva, video, animaatiot, multimediat jne. Tässä toiminnassa annetaan välineet sekä ohjaus välineen ilmaisukeinoihin. Omakohtaisella kokemuksella saa tuntuman liikkuvan kuvan keinoihin. Konkreettisena lopputuloksena näissä projekteissa on yleensä alusta loppuun asti omaehtoisesti tehty elokuva. Kurssitusta tarjotaan osana koulujen ilmaisukasvatusta, koulujen iltis-kerhoissa, nuorisotiloissa, toimintakeskuksissa sekä kylien kokoontumistiloissa. Valikoimaan audiovisuaalisen ilmaisun alueilta kuuluu elokuvan eri muodot, animaatiot, multimedia, internet jne.

Vuonna 2006 SEKK toteutti laajan alueellisen koulutus- sekä dokumentointiprojektin Porin Työväenopiston sekä alueen kansalaisopistojen kanssa nimellä "KARHUSEUDUN SUISTOMAAT". Vuoden 2007 projekteja olivat "Muistitieto eläväksi kuvaksi" sekä mediakasvatusmetodeja kehittämaan sekä vakiinnuttamaan perustettu "Mekastus" -projekti, jossa oli kartoitusvaihe. Varsinainen Mekastus -toiminta on tarkoitus saada käyntiin viimeistään v. 2009. Lisäksi kolmivuotinen "Karhuseutu TV" -projekti käynnistyi v. 2008 alussa. SEKK ry voi olla edelleen mukana alueen muiden toimijoiden kehittämishankkeissa, joihin haetaan alueen toimintaryhmiltä rahoitusta.

Vuoden 2009 alussa käynnistyi uusi toimintamuoto, TUNNEMYRSKY, jossa elokuvan tekemistä käytetään apuvälineenä sijoitettujen, työmarkkinoilta pudonneiden tai ilman tulevaisuudensuunnitelmia olevien nuorten omanarvontunnon, itsetunnon sekä itsevarmuuden kohentamiseksi. Myrsky-hankkeen aloitti Suomen kulttuurirahasto ja nykyisin sitä jatkaa Suomen lasten ja nuorten säätiö. Projekti jatkuu vuonna 2013.

SEKK ry tarjoaa asiantuntija-apua elokuvakasvatukseen, elokuvaesitysten ja -tapahtumien järjestämiseen sekä videokurssitukseen: peruskursseja kuvauksesta, editoinnista ja äänittämisestä, käsikirjoituksesta, dokumentin tekemisestä sekä animaatiosta koululaisille, opettajille ja vapaa-ajanohjaajille sekä muille. AV-MEDIAPALETIssa on esitelty eri vaihtoehtoja, mistä kulloiseenkin tarpeeseen voi valita sopivan kurssituksen.

ELOKUVAN ESITYSTOIMINTAA

Elokuvien esitystilanne elokuvateatterissa sosiaalisena tapahtumana on maaseudulla harvinaista. Elokuvakeskuksien tehtäviä on korjata tilannetta. Leffat ovat parhaimmillaan isolla valkokankaalla. Yksi SEKK:n tehtävä on parantaa elokuvan katselutilaisuuksia kunnissa, joissa ei ole teattereita - kouluissa ja muissa tiloissa. Pääosa SEKKin elokuvaesityksistä ovat kuitenkin sen omissa projekteissa valmistuneiden omaehtoisten elokuvien esityksiä, mutta SEKK järjestää myös teatterielokuvien kiertue-esityksiä siellä, missä katsojilla on huonot mahdollisuudet päästä elokuvateatteriin, pääasiassa kouluissa. Toisinaan on mahdollista saada elokuvien tekijät käymään puhumassa elokuvistaan. Koululaisnäytös pidetään toki elokuvateatterissa, jos sellainen on paikkakunnalla. Vuonna 2013 siirrytään dogitaalitekniikkaan. SEKK ry on saanut rahoitusta oman digitaaliprojektorin hankintaan.

VIDEO- SEKÄ ANIMAATIOTEKNIIKKAA

Talo K-18:ssa on tilaa on erilaiseen animaatio- ym. työskentelyyn. Erikseen on studio editoimiseen. Laitteistona on DV-kamerat sekä Premiere- sekä Edius editointiohjelmat. Tarvittaessa on käytössä 16 mm:n filmikamerakin. SEKK ry tuottaa myös tilauksesta tapahtumataltiointeja, video-ohjelmia ym. eri tarkoituksiin varsin huokeaan hintaan. Työn laatu ei ole huokeata.

ELOKUVATAPAHTUMAT

SEKK ry on ollut ja on mukana näissä tapahtumissa:

  • KUVA JA TÄHDET - Euran elokuvatapahtuma
  • Rauman Blue Sea Film Festival
  • Localeffa -harrastajaelokuvakatselmus

SEKK ry on aloittanut Villilä studioiden kanssa vuosittaisten omaehtoisen elokuvan katselmusten järjestämisen. Ensimmäinen Localeffa-tapahtuma pidettiin lokakuussa 2009.


2.12.2010 järjestetty elokuvatapahtuma Localeffa onnistui. Yleisötavoitetta ei maksuttomassa tapahtumassa ollut, mutta päivän aikana satakuntalaisia audiovisuaalisia teoksia kävi tutkailemassa muutamia satoja kävijöitä. Nuorisoa kiinnostivat erityisesti musavideot, kun varttuneempi väki vaelsi illalla Postia pappi Jaakobille -elokuvan näytökseen. Rento tapahtuma oli selvästi yleisön mieleen ja saadun palautteenkin perusteella tapahtuman järjestämistä on syytä jatkaa.Otteita Satakuntaliiton kulttuuripoliittisesta selvityksestä v. 2007:

"2.9 Audiovisuaalinen kulttuuri Maakunnassa tuotetaan vahvaa audiovisuaalista kulttuuria sekä kaupallisesti että ei-kaupallisesti. Sen voi jakaa neljään erityisalaan: mediakasvatukseen, pitkien elokuvien tuotantoon, dokumenttielokuvatuotantoon ja muuhun mediakulttuuriin. Tuotantojen mää-rää, alueellista ulottuvuutta, historiallista jatkumoa tai toimintaan osallistuneiden henkilöi-den lukumäärää tarkasteltaessa kohoavat mediakasvatukselliset projektit ja videopaja-toiminta yhdeksi merkittävimmäksi av-alan ilmiöksi Satakunnassa. Kiinnostus mediakasvatukseen yhdistää koulutus- ja tutkimusaloja, hallintoa, kolmatta sektoria ja yksittäisiä toimijoita niin median, taiteen kuin sosiaalialankin sektoreilta. Keskeinen toimija on Satakunnan Elävän Kuvan Keskus - SEKK."Toimenpiteet : (otteita) "Satakunnan Elävän Kuvan Keskukselle asianmukaiset toimitilat sekä resurssit maakunnallisen mediapedagogin palkkaamiseen"

"Mediakasvatuksen osaamista ja opettajien täydennyskoulutusta kokoavan ja kehittävän Mekastus-hankkeen käynnistäminen sekä toimintamallin vakiinnuttaminen"

Ote Satakunnan kulttuuripoliittisesta tavoitteista v. 1999:

Elokuvan ja videon tekemisessä on Satakunnassa innostunut ilmapiiri. Maakunnassa toimii elokuvien ja videoiden tekijöitä ja tätä kautta myös hyvää koulutusta on saatavilla. Satakunnassa toimii tämän taidemuodon elokuva- ja videokeskuksia, yhdistyksiä ja myös elokuva- ja videotapahtumia mm. vuotuinen Minun Elokuvani Festivaali Porissa. Ulvilassa on toteutettu innovatiivinen kehitysvammaisten videoprojekti KEVIKE. Selviä ongelmakohtia ovat YLE:n kuvausyksikön ja tuottajien puute Satakunnassa. Olemassa oleva uhka on myös se, ettei Satakunnan Elävän Kuvan Keskus saa valtionrahoitusta. Tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat tuottajien tukeminen ja esim. KEVIKE:n mallin vieminen kansainväliseen käyttöön. Tulevaisuuden visiona on Satakunnan luominen nuoren videon kansalliseksi voimapisteeksi Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen ja taideteollisten oppilaitosten yhteistyöllä.
(Satakuntaliiton kulttuuripoliittinen selvitys v. 1999)


Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämä Porin Yyterin esteettömyyden parantaminen palkittiin maailmanlaajuisessa Design For All -kilpailussa omassa kategoriassaan 19.4.2012 Espanjassa. Kilpailuun osallistui 60 projektia ja 17 maata.. "Kaikkien Yyteri" keskittyy esteettömien luontoliikunta- ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. Kilpailuun osallistui 60 projektia ja 17 maasta. Kilpailuun osallistuttiin videolla jonka SEKK ry valmisti.