» Kouluille ym. tarjottavat kurssit jne.

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry tarjoaa erilaisia mediakasvatuksen kursseja ja malleja.
Nämä voivat olla omaa toimintaansa sinänsä tai muiden projektien osana.

Näistä voidaan räätälöidä kulloisiinkin tarpeisiin parhaiten sopiva kokonaisuus. Osa toiminnoista on heti käyttöön soveltuvia, osa vaatii etukäteissuunnittelua. Kustannukset määräytyvät projektikohtaisesti sen mukaan, miten pitkästä ajasta on kyse, kuinka paljon osanottajia on ja miten rahoitus järjestyy. Nämä luetellut muodot ovat kokeiltuja esimerkkejä ja lähtökohtia. Näitä muokkaamalla saadaan ne työtavat, mitkä kulloinkin ovat parhaimmat. Mediapaletti koostettiin EAKR-rahoitetun Lännen Elävä Kuva -hankkeen yhteydessä.



Toiminnallinen mediakasvatus - mediatyöpajat «

Kokemuksellinen mediakasvatus perustuu opetukseen oman tekemisen kautta.

Mediatyöpajat ovat koulutusjaksoja tai pajoja, jotka käsittävät lähinnä video-ohjelman tekemisen koulupäivinä osana koulutyötä tai iltapäiväkerhona. Teoreettinen osa koulussa, tekninen osuus (kuvaaminen, editointi) toteutetaan sovitusti, joko koulussa tai oppilaiden vapaa-aikana. Mediaopetuksen muotojen suunnittelussa ainoat rajat ovat mielikuvitus.

Mediatyöpaja voidaan järjestää myös esim. kunnan nuorisotilassa kerhomuotoisesti. "Elokuvakipinä" -projekti on käytännön esimerkki elokuvantekemisellä toteutettavasta mediakasvatuksesta kouluissa. Seuraavassa esimerkkejä mediaopetuksen muodoista.


Perusvideokurssi

Video-ohjelman tuotannon perusteet. Lyhyenä intensiivikurssina tai viikottaisina kaksoistunteina. Kurssilla valmistetaan digitaalitekniikalla lyhytelokuva. Ryhmäkoko n. 10 - 15. Kurssi suunnitellaan eri ikäryhmille sopivaksi. Voidaan toteuttaa kaikilla luokka-asteilla.

Opetusaineeseen liittyvä ohjelman teko

Tiettyyn opetusaineeseen kytketty video-ohjelman valmistaminen. Oppilaat opettajineen valitsevat aiheen, jota käsittelevät aineen opetuksen tukena.

Dokumenttipaja

Dokumenttielokuvatyöskentelyyn keskittyvä kurssi edellämainituin toimintatavoin. Pajan kouluttajana tai alkuorientoitumisessa vierailee dokumenttiin erikoistunut elokuvaohjaaja.

PaikkaTV-kurssi

Yhteistyössä opetustoimen sekä nuorisotoimen kanssa toteutettava koulutusjakso. Lyhyt nuorten toimittama ohjelma etukäteen sovitun formaatin mukaisesti. Valitaan aihe, jota käsitellään opetusohjelman puitteissa (esim. historian opetuksessa paikallishistoria tms.). Teoreettinen osa kurssista voidaan toteuttaa koulussa, tekninen osuus yhteistyössä nuorisotoimen kanssa esim. nuorisotalossa iltapäivä- tai viikonloppukurssina. Paikka-TV:stä voidaan pitää lyhytkurssi myös opettajille ja kasvatusalan ihmisille.

Elokuvaseikkailuleiri

3 pv leiri/kurssi n. 10-16v. ikäisille - ensimmäinen kosketus fiktiivisen tarinan kerrontaan elokuvan keinoin leirityyppisesti. Voidaan toteuttaa kesällä tai muina loma-aikoina leirikeskuksissa tai viikonloppukursseina esim. kunnan nuorisotoimen tiloissa. (Rauman Elokuvaajat ry)

Nuorten kulttuuritapahtuma Yölaboratorio ja Leffaputki

Viikonlopun mittaiset nuorten kulttuuritapahtumat, joihon liittyy työpajoja sekä musiikki ja media-alan ammattilaisten vetämää koulutusta. Tapahtumissa nuoret saavat tutustua media-alan ammatteihin, kuten ääni- tai valotöihin, maskeeraukseen ja videotuotantoon. Paikallisista bändeistä voidaan toteuttaa musavideoita. (Kulttuuri- ja taidekioski KULTA)

Kyläelokuvaprojekti

Koko kylän väelle suunnattu mediatyöskentelyprosessi, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä digitaalivideotekniikalla kyläelokuva. Töitä tehdään talkoomuotoisesti. Ohjaus SEKK ry / MEKA TV.


Animaatiotyöpajat:

Animaatioelokuvan perusteet, animoinnin yleiset periaatteet tutuksi. Tekniikat vaha- tai pala-animaatio. Toteutus joko SEKK:in tiloissa tai animaatiostudio lähtee paikalle. Animaatio kuvataan DV-kameralla ja tallennetaan suoraan tietokoneelle, jolla myös editointi, tutustuminen erilaisiin animaatiotekniikoihin näytteiden avulla, elokuvaidean kehittely, käsikirjoitus ja animointityö, äänimaailman merkitys ja toteuttaminen. Kurssi voi sisältää myös elokuvan analysointia.

Animaatiomatkalaukku

Kaksipäiväinen kurssin aikana toteutetaan animaatioelokuva. Päivät joko peräkkäin tai viikon välillä. Ensimmäinen päivä hahmojen, tarinan ym. valmistamiseen, toinen päivä animointia. Viimeistely SEKKin toimesta. Tuloksena lyhyt animaatioelokuva.

Yhden päivän animaatiotyöpaja

Hahmojen, taustojen ja käsikirjoituksen valmistus etukäteen annettujen ohjeitten mukaan lasten omien opettajien kanssa. Animaatiotyöskentelyn ohjaaja tulee laitteineen animointivaiheeseen. Äänet paikan päällä ja editointi SEKKin toimesta. Tuloksena lyhyt animaatioelokuva. Sopii hyvin ekaluokille sekä päiväkoteihin.

Kiertävä elokuvateatteri

Kouluissa järjestetään elokuvan katselu kuljetettavalla laitteistolla.
(hinta: 3- 4 € / oppilas)
Ohjeet koulukinoesityksen järjestämiseen
Joskus voi olla mahdollista elokuvan ohjaajan vierailukin