SATAKUNNAN ELäVäN KUVAN KESKUS ry 

Itsenäisyydenkatu 45, 28100 Pori, puh & fax: (02) 633 0666, sähköposti: sekk@sekk.fi

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

1. YLEISTÄ    

Satakunnan elokuvakeskus on v. 1993 perustettu elokuvakulttuuria ja AV-mediakasvatusta niiden kaikissa muodoissaan edistävä yhdistys ja tekijäyhteisö. Toimintaan kuuluu oleellisesti mediavälineiden peruskurssitus, omaan AV-ilmaisuun innostaminen sekä elokuvakulttuurinen neuvonta. Kertomusvuonna päättyivät kaksi alueellista projektia: Mediavaunu –toiminnalla kehitettiin toimintaa maaseutukylissä ja Lännen Elävä Kuva –projektilla edistettiin alueellisen kurssituksen muotoja sekä tekijäverkostoa.

Kahdentoista toimintavuoden aikana on pienistä resursseista huolimatta voitu vakiinnuttaa SEKK ry:n asema alueellisena AV-kulttuuritoimijana ja -keskuksena.

2. TOIMINTA

2.1. Lännen Elävä Kuva –projekti

EU-rahoitteinen (Länsi-Suomen lääninhallitus) Lännen Elävä Kuva –projekti päättyi vuoden lopussa. LEK oli merkittävä SEKKin yhteistyömuotoja sekä työmetodeja kehittänyt projekti. Sen avulla myös SEKK ry:n laitekantaa voitiin kohentaa vastaamaan tarpeita. LEK-projektin toimintoja olivat muun muassa PAIKKA-TV – kurssitus sekä laaja markkinointiyhteistyön toteuttaminen.

2.1.1. PAIKKA-TV

Kevään 2005 aikana LEK-projektin projektipäällikkö Riitta Attila toteutti Rauman yläasteella Paikka-TV -kurssin. Yhteistyössä Rauman kaupungin opetus-, kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa toteutetulla pilottikurssilla tuotettiin 40 minuutin pituinen Rauman lyseon yläastetta esittelevä video-ohjelma. Ohjelmaa olivat toteuttamassa sekä yläasteen opettajat että oppilaat 7-9 –luokilta, yhteensä useita satoja henkilöitä. Ohjelma esitettiin touko-kesäkuun vaihteessa sekä ensi-illassa koululla että paikallistelevisiossa.
Kurssin aikana tutkittiin ja kokeiltiin mahdollisuuksia laajentaa viestinnän opetusta kaikkia kouluaineita koskevaksi sekä tuotiin oppilaille ja opettajille lisää vahvuuksia audiovisuaalisten taitojen tuntemukseen. Tutkittiin myös mahdollisuuksia eri av-välineiden käyttämisessä normaalin oppiaineopetuksen tukena. Raportti tästä pilottikurssista tehtiin opettajien ja osallistujien palautteiden perusteella LEK-sivuille. Kurssin etenemisestä tiedotettiin LEK-portaalissa, jonne luotiin myös PAIKKA-TV - kurssin oma sivusto.

2.1.2. Markkinointiyhteistyö

Maaliskuussa LEK-projekti tuki elokuvatapahtumien markkinointia, uuden sivuston luomista ja julkaisujärjestelmän uuden version käyttöönottoa. Blue Sea Film Festivaalille rakennettiin oma portaali.Touko- ja kesäkuussa  järjestettiin portaalin käyttökoulutus festivaaleja järjestävien yhdistysten jäsenille. Myös Rauman kaupungin kanssa toteutettava markkinointiyhteistyö Blue Sea Film Festival-elokuvafestivaalien osalta jatkui.
Riitta Attila avusti myös ”Laitilan leffaputken” markkinoinnissa ja oli mukana Eurajoen videotoiminnan käynnistämisessä. 

2.1.3. Mediapaletti-seminaari

Mediapaletti - elävästä kuvasta elävään mediakasvatukseen” -seminaari järjestettiin 22.-23.11 Raumalla. 22.11. järjestetty seminaari oli tarkoitettu opettajille ja mediakasvatuksesta kiinnostuneille. Osallistujat (kaikkiaan 90 henkeä) olivat kasvatusalan ammattilaisia. Seminaarissa luennoivat  Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toiminnanjohtaja Päivi Setälä, läänintaiteilija Tuuli Penttinen-Lampisuo, Nukun elokuvakoulun tuottaja Paula Keränen, digitaalisen kulttuurin assistentti FM Riikka Turtiainen Turun yliopistosta, tuottaja Iiris Liljendahl Ruotsista, elokuvataiteilija Toni Peltomaa, toimittaja Heidi Hölsömäki, Ari Impola MEKA TV/SEKK ry:stä ja FT Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus -Satakunnan lastenkulttuuriverkoston, Satakunnan taidetoimikunnan sekä Rauman kulttuuritoimen kanssa.

Seminaariin laadittiin myös Mediapaletti-esite, joka esitteli Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen mediakasvatukseen liittyvää toimintaa ja kurssitarjontaa. Esite laadittiin alueellisen mediakasvatustyön avuksi koko SEKK:n verkostolle.

Seminaarin osana järjestettiin lasten tekemien elokuvien näytökset Raumalla 23.11., Porissa 8.12. sekä Eurajoella 9.12. Yhteensä osallistujia kertyi 530 henkeä. Näytökset toteuttiin yhteistyössä SEKK:n Mediavaunu-projektin, Satakunnan lastenkulttuuriverkoston, Satakunnan taidetoimikunnan, Finnkino Oy:n, Elokuvateatteri Iso-Hannun sekä kulttuuriyhdistys Voltti ry:n kanssa.

2.1.4. LEK-projektin muu toiminta

Yhteistyö Länsi-Suomen kesäyliopiston kanssa jatkui ja osana opiston luento-ohjelmaa toteutettiin myös elokuvakeskustelua.

Maaliskuussa 2005 järjestettiin uuden editointiohjelmiston käyttökurssitus Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksessa. Mukana olivat projektipäällikkö Riitta Attila sekä muita SEKKin toimijoita. Huhtikuussa LEK-projekti esittäytyi yhdessä SEKK:n ja Mediavaunun kanssa Satakunnan lastenkulttuuriverkoston tapaamisessa Merikarvialla.

Toukokuussa LEK toi media- ja elokuvakasvatuksellinen näkökulman Prizztechin toimesta suunniteltuun Satakunnan mediastrategiaan.

Kesäkuussa järjestettiin Rauman Elokuvaajien ja Eurajoen kunnan nuorisotoimen kanssa yhteistyössä elokuvaseikkailuleiri Rauman seudun kuntien lapsille. Projektissa järjestetyn koulutuksen myötä uusia ohjaajia perehdytettiinTaikalamppu-metodiin. Tuotokset esitettiin Rauman elokuvajuhlien yhteydessä.

Elokuussa projektipäällikkö vaihtui, Riitta Attila siirtyi toisiin tehtäviin ja Attilan tilalla aloitti Annukka Tähtinen 1.8.2005. Alkuvaiheessa Tähtinen tutustui käytännön mediakasvatustyöhön sekä yhteistyömuotoihin.Tähtinen oli mukana Blue Sea Film Festivaaleilla 18.-21.8.2005. Festivaalin aikana SEKK ry:n ja LEK-projektin yhteistyössä järjestämiin tilaisuuksiin (mm. Elokuvakipinä-näytökset) osallistui 250 henkeä.

Projektipäällikkö Tähtinen osallistui Satamittari-seminaariin Villilässä 31.8. Tähtinen osallistui myös Euran elokuvatapahtumaan Kuva ja Tähdet 16.-25.9. Elokuvatapahtuman aikana projektin ja SEKK:n yhteistyössä järjestämiin tilaisuuksissa oli mukana kaikkiaan 50 henkeä, koko Kuva ja Tähdet-tapahtumaan otti osaa noin 1000 henkeä.

LEK-projektin avulla hankittiin editointiasema ja DV-videokamera.

Merkkejä lapsista -viikko järjestettiin Porissa 26.9.-2.10.2005. LEK- projekti osallistui viikon toimintoihin järjestämällä elokuvapajoja koululaisille. Lisäksi lasten tekemiä elokuvia pyöri koko viikon ajan kahdessa kodinkoneliikkeessä, katsojia kertyi viikon aikana noin 2000 katsojaa.

LEK teki yhteistyötä Raumars ry:n taiteilijavieras Catriona Shawnin yhteisötaideprojektissa Raumalla. Lisäksi LEK-projektista laadittiin loppuraportti ja yhteenveto.

2.2. Mediavaunu –projekti

                      SEKKin ja MEKA TV kolmevuotinen Leader + - rahoitteinen Mediavaunu-projekti päättyi 2005 vuoden lopussa. Projekti oli maaseudun kehittämishanke, jonka keskeisenä tarkoituksena oli lisätä Karhuseudun kylien ja yhteisöiden aktiivisuutta ja tuottaa kylien omaa mediaa sekä tarjota tähän tarvittavaa koulutusta ja laitteistoa ohjaajineen.

                      Vaunun avulla tuotettiin nettisivustoja, virtuaalisia valokuvanäyttelyjä, TV-elokuvia, dokumentteja ja animaatioita. Projekti tarjosi koulutusta, ohjausta ja laitteistoa yhteensä 25:llä Mediapysäkillä Karhuseudun seitsemän jäsenkunnan alueella: Harjavallassa, Kokemäellä, Luvialla, Nakkilassa, Noormarkussa, Porin haja-asutusalueilla ja Ulvilassa. Projektin aikana vaunu kohtasi arviolta noin 1700 ihmistä tekijöinä tai kokijoina. Elokuvia ja Internet-sivuja tekemässä on ollut toiminta-alueen kylissä noin 560 ihmistä. Elokuvia alueelta syntyi kaiken kaikkiaan 36 elokuvaa, joista kaikki on esitetty Rauma TV:ssä sekä useat elokuvat ovat osallistuneet erilaisille elokuvafestivaaleille. Kaikille projektin aikana tehdyille elokuville järjestyi katselmus, ensi-ilta tai elokuvailtamat.

                      Elokuvailtamia on järjestetty useissa kylissä,  muun muassa Ahlaisissa, Kauvatsalla, Harjakankaalla, Lassilassa 2 kertaa, Söörmarkussa, Hiirijärvellä, Korkeaojalla 2 kertaa, Ulvilassa, Paluksella, Kairilassa. Elokuvia on näytetty Porin, Harjavallan, Rauman, Euran ja Pomarkun elokuvateattereissa. Elokuvia on esitetty eri tilaisuuksissa Villilässä, Eurajoella ja Merikarvialla. Myös Karhuseudun naapurikunnat ovat saaneet omaehtoisen elokuvan lumoa osakseen. Varsinkin elokuva-iltamat ovat olleet hyviä tapahtumia, jotka ovat keränneet pienissäkin kylissä kylätalot täyteen väkeä.

                      Kylien paikallisen yhteistyön lisäksi alueellinen verkostoituminen on ollut tärkeää. Karhuseutu ry:n alueen asiantuntemus on ollut tärkeä tukipilari. Satakunnan taidetoimikunta on ollut mukana kehitystyössä alusta alkaen. Keväällä 2004 Porin lastenkulttuurikeskuksen kanssa alkanut yhteistyö on poikinut monenlaisia uusia mahdollisuuksia ja työkaluja lastenkulttuurin kehittämiseen koko Satakunnan alueella, joista merkittävin on Elokuvakipinä-projektin kehittäminen Mediavaunun kokemusten perusteella. Lännen Elävä Kuva -projektin kanssa vedettiin yhtä köyttä monessakin eri tilaisuudessa. Vaikka projektien toiminta oli erilaista ja painottui eri tavalla, keskeiset media- ja elokuvakasvatukseen liittyvät asia olivat yhteisiä päämääriä.

                      Mediavaunun kalusto oli pääosin ohjaajan omaa ja sitä täydennettiin tarpeen mukaan MEKA TV:n ja SEKK ry:n kalustolla. Kalusto oli projektiin soveltuvaa ja toimivaa sekä projektin tarpeisiin riittävää.

                      Projektin onnistumisen kannalta on ollut tärkeää kahden Satakunnan ammattikorkeakoulun medianomiopiskelijan puolivuotiset merkittävät harjoittelu- ja työpanokset. Harjoittelijoita Mediavaunun matkassa on ollut kaikenkaikkiaan viisi.  

Mediavaunun ohjauksesta 2005 vastasivat:

1.1.-30.4. sekä 1.-30.6. vetäjänä Ari Impola
1.-31.5. vetäjänä Satu Niska
1.7.-31.12. puolipäiväohjauksessa, vetäjänä Ari Impola
Harjoittelijana Katja Saari 1.1.-31.5. SAMK
Harjoittelijana Kati Katajamäki 8 viikkoa keväällä 2005 SKTO

Karhuseutu ry valitsi projektin talvella 2005 Karhuseudun MEHUkkaimmaksi hankkeeksi. Kriteerit, joilla huomionosoitus myönnettiin, kertovat paljon projektista ja sen onnistumisesta: toiminta on innovatiivista, edunsaajien joukko laaja ja monipuolinen, toimijat ovat sitoutuneita, hallinnointi onnistunutta ja hanke on saanut paljon julkisuutta. Hankkeen aikana kokeiltiin erilaisia toimintamalleja, joista on syntynyt uusia projekteja (muun muassa Elokuvakipinä-projekti). Elokuvakipinä tarjoaa mediakasvatuksen ja elokuvan tekemisen työkaluja ohjauksineen ala-asteen kouluille. Mediavaunussa kehitettyjen toimintamallien avulla on luotu pohjaa uusille pienille kylähankkeille ja myös uudelle Karhuseudun suistomaat-hankkeelle.

Mediavaunu tuotti myös uutta käytännönläheistä mediakasvatuksen oppimateriaalia kouluille. Projektista tehtiin opetus-DVD-paketti elokuvan tekemisestä opettajille ja nuorten ohjaajille. Paketin teki opinnäytetyönään SAMKin medianomiopiskelija Satu Niska. 

Myös Elokuvakipinän yhteydessä julkaistiin ELOKUVAKIPINÄN VINKKIPAKKI, käytännön vinkkejä elokuvanteon eri vaiheisiin.

2.3. MEKA TV

MEKA TV on KeViKe toiminnasta 1990 luvun alusta lähtien kehitetty SEKKin liikkuva MEDIAA KAIKILLE koulutus- ja tuotantomalli. MEKA TV:llä ei ole erillistä rahoitusta, mutta ohjaaja Ari Impolan henkilökohtaisella kalustolla, erilaisilla projekteilla ja eri alojen opiskelijoiden kehitystöillä ollaan kyetty pitämään jatkuvuutta yllä. MEKA TV arkistoissa on tällä hetkellä 350 elokuvaa, joissa yhdistävänä tekijänä on se, että vain kolmessa on ollut elokuva-alan ammattilaisia mukana. Tästä huolimatta MEKA TV on saanut 3 kansainvälistä ja 24 valtakunnallista elokuvapalkintoa kuudesta eri elokuvatapahtumasta 1996 lähtien sekä viisi muuta valtakunnallista huomionosoitusta koulutuksen kehittämisestä ja elokuvan tekemisen kautta tapahtuvasta media- ja yhteisökasvatuksesta.

Liikkuvan Mediavaunun avulla kalusto ja projektiosaaminen on vietävissä sinne, missä näitä toimintoja tarvitaan. Kansainvälisestikin palkittu erityisryhmien media- ja elokuvatoiminta on viime vuosina painottunut kouluikäisten mediakasvatukseen mm. Elokuvakipinä -projektin myötä, mutta nimensä mukaisesti mediakasvatusta ja tuotantomahdollisuuksia tarjotaan sananmukaisesti kaikille.

Alkuperäisen kohderyhmän kehitysvammaisten kulttuuritoiminnan kehittämistä vaikeuttaa taloudellisen tuen puuttuminen. MEKA TV onkin toteuttanut erilaisia toimintapäiviä lasten ja erityisryhmien välillä lähinnä tasa-arvosyistä, mutta myös siksi, ettei kehitysvammaisten omaehtoiseen kulttuurityöhön osoiteta riittävästi varoja julkiselta sektorilta.

MEKA TV toimi 2005 pääosin Mediavaunu- ja Elokuvakipinä-hankkeiden veturina. Merkittäviä yhteisötuotantoja olivat myös Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnan esittely-DVD paljon tukea tarvitsevien lasten liikuntamahdollisuuksista sekä Suomen Invalidien Urheiluliiton, Näkövammaisten keskusliiton, SKLU:n ja Maliken tuottama ”Soveltava alppihiihto” -DVD:t. Esittely-DVD:tä kuvattiin useilla eri paikkakunnilla. Maliken esittelystä tehtiin myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot, joiden ansiosta ne ovat saaneet runsaasti huomiota pitkin Eurooppaa, etenkin Islannista ja Ruotsista sosiaalialan ammattilaisten seminaareista. Näiden yhteistyöprojektien myötä SEKK / MEKA TV kehitti myös DVD-tuotannon osaamisen ammattimaiselle tasolle.

MEKA TV toiminnat saivat merkittäviä huomionosoituksia. Tampereen elokuvajuhlien Tähdenlentoja tapahtumassa tuli kaksi 1. palkintoa. Elokuva TOSITARINA esitettiin elokuvajuhlien avajaisissa. Helsingissä järjestettävissä kansainvälisissä KynnysKino-kilpailussa MEKA TV:n elokuva NAINEN ON VÄHÄN YKSIN sai 1. palkinnon ja samalla MEKA TV palkittiin perustein: "MEKA TV:n kilpailusarjaan tarjoama tuotanto kertoo hyvästä meiningistä ja tekemisen rentoudesta. Haluamme rohkaista MEKA TV:n väkeä ja innostaa muita tekijöitä vastaavanlaisten yhteisöjen perustamiseen. "Euran elokuvajuhlilta tuli kunniakirja elokuvasta MEIDÄN RAKAS KOULUMME. Rauman kansainvälisellä Blue Sea Film Festivaaleilla oli esillä hyvin koko MEKA TV-median kirjo 14 elokuvan voimin. Oltiin mukana kolmessa Toinen Suomi- dokumenttielokuvahankkeen elokuvassa, Mediavaunua esiteteltiin, MEKA TV:n palkittuja elokuvia esiteltiin ja Elokuvakipinä-projekti sai 7 ensi-iltaa Raumalla.

Vuoden alussa Elokuvakipinän myötä hankittiin uusi tuotantokamera ja editointiyksikkö. Kalustoa on uusittu pitkin vuotta ja tekniset toimintaedellykset ovat kunnossa.Merkittävää oli yhteistyön alkaminen Porin työväenopiston kanssa. Erityisryhmien pitkään Porissa jatkunut syvä elokuvalama päättyi työväenopiston järjestämiin elokuvapajoihin. Opiston kanssa kehitettiin myös SEKK:n uusin projekti Karhuseudun suistomaat.

MEKA TV tuotti eri yhteisöiden kanssa ja hankkeiden yhteydessä 30 lyhytelokuvaa ja 9 TV-ohjelmaa. Tiedottaminen tapahtui SEKKin, LEK-hankkeen sekä omien
www.meka.tv ja www.mediavaunu.net sivujen kautta. Yhteistyöverkosto oli laajempaa kuin koskaan.
Toimintaa olivat myös merkittävästi kehittämässä SAMKin medianomiopiskelijat Katja Saari ja Satu Niska.

2.4. BLUE SEA FILM FESTIVAL-SINISEN MEREN ELOKUVAJUHLAT

Blue Sea Film Festival - Sinisen meren elokuvajuhlat järjestettiin Raumalla kahdennentoista kerran 16.8.-21.2.2005. SEKK ry osallistui festivaalin käytännön järjestelyihin muun muassa antamalla käyttöön kalustoa sekä tuottamalla esityskopiot kilpailuelokuvista.

Blue Sea Film Festivalilla esitettiin 18.8.-21.8.2005 satakuntalaisten elokuvien näytöksiä. Lasten omien elokuvien näytöksissä nähtiin neljän päivän aikana Elokuvakipinän, Elokuvaseikkailuleirin ja Paikka-TV:n tuottamia elokuvia. Lisäksi esitettiin kaikki Satakunnassa tehdyt Toinen Suomi – elokuvia: Resiinaralli, Omas maailmas ja Eetun eka auto sekä muita lapsille suunnattuja elokuvapaketteja.

2.5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

SEKK:llä on ollut aktiviteetteja myös kansainvälisesti, vaikka varsinaiseen kansainväliseen toimintaan ei resursseja ole. Mediavaunu-projekti on esitelty Internetissä myös englanniksi, projekti vieraili Ruotsissa kartoittamassa kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia ja osallistui yhteistyöhön eestiläisen Kinobuss´in kanssa. Mediavaunun matkassa Kokemäen Korkeaojan kylällä tehtyjä satuelokuvia on käännetty englanniksi ja elokuvat on esitetty kansainväliselle yleisölle Kokemäellä ja toimitettu kaikkiaan seitsemään eri EU-maahan. Kylillä tehtyjä videoita on esitetty aina Afrikassa saakka. Lisäksi myös MEKA TV, Malike ja Soveltava alppihiihto -videoita on esitetty Pohjoismaissa Islannissa ja Ruotsissa sekä Unkarissa sosiaalialan seminaareissa.

Blue Sea Film Festivalin yhteydessä on toteutettu myös kansainvälistä toimintaa, kuten Rauman elokuvaajien järjestämä Baltic Herring-elokuvakilpailu, johon saatiin kilpailuelokuvia raati Itämeren maista. Myös kilpailun raati oli kansainvälinen.

SEKK:n hallituksen jäsen Kirsi Koivunen vieraili Tanskassa Rauman yläasteen lukion kanssa Rauman ystävyyskaupungissa. Tästä matkasta tehtiin dokumenttielokuva, joka esitettiin Rauman lyseolla loppuvuonna 2005.  

Pajakouluelokuva. Vaikeissa olosuhteissa eläneiden nuorten omasta elämästään kertoneita v. 2004 tehtyjä elokuvia oli Videotivolissa mukana kansainvälisessä näytöksessä rinnakkain muiden vastaavanlaisten elokuvien kanssa.

Kansainvälistä yhteistyötä on tehty muun muassa skotlantilaisen Catriona Shawn kanssa taiteilijan Raumalla toteuttamassa videoprojektissa. LEK-projekti oli mukana avustamassa taiteilijaa.LEK-projektin yhteydessä on toteutettu myös markkinointia kansainvälisesti.

2.6. KURSSITUSTOIMINTA

HARJVALLAN YLÄASTEEN VIDEOKURSSI KEVÄÄLLÄ 2005
Huhti-toukokuussa toteutettiin Harjavallan peruskoulun 8. luokkien viestintäaineiden videokurssi. Kurssi käsitti 14 tuntia / ryhmä. Oppilaat editoivat työt ohjatusti koulussa. Kurssilla valmistui kahdeksan ohjelmaa. Elokuvat osallistuivat ”Minun Elokuvani” sekä ”Videotivoli” –festivaaleille. Kurssin vetäjänä toimi Waldemar Dziok.


ILMAISUN JA VIDEON PERUSKURSSIT MERI-PORIN YLÄASTEELLA
Helmi – huhtikuussa näyttelijä Jari Forsman veti dramaturgisen kurssin Meri-Porin yläasteella, jonka yhteydessä toteutettiin myös koululaisten oma elokuva SEKK:n toimesta, ”Äidin tytöt”.
Syyslukukaudella Satu Niska veti neljän kaksoistunnin videon peruskurssin Meri-Porin yläasteen kuvaamataidon valinnaisryhmälle marraskuussa 2005. Kurssilla oli mukana viisitoista opiskelijaa. Videokurssin aikana käytiin läpi videokuvauksen perusteet teoriassa sekä tehtiin videokuvaamisen sekä leikkaamisen käytännön kokeiluja. Tämä ryhmä toteuttaa keväällä 2006 oman elokuvaprojektinsa.

EURAJOEN VIDEOKURSSI SYKSYLLÄ 2005
Eurajoen Keskustan koululla järjestettiin Eurajoen kunnan nuorisotoimen kanssa yhteistyössä videokurssi syksyllä 2005. Vetäjänä toimi Satu Niska. Kurssin teemana oli tehdä esittely Keskustan koulun jouluvalmisteluista. Kurssille osallistui yhteensä 17 oppilasta, ydinryhmä oli noin kymmenen henkeä. Kahdeksassa 1 ½ h kokoontumisessa kehiteltiin elokuvaan idea, käsikirjoitus, kuvattiin ja esileikattiin. Elokuvan nimeksi tuli "Keskustan koulun joulu."  Elokuva lähetettiin muun muassa Keskustan koulun ystävyyskouluille Saksaan ja Puolaan
.

ANIMAATIOKERHO

SEKK:n tiloissa Porissa järjestettiin keväällä animaatiokerho, jonka vetäjänä toimi Satu Niska. Kerhoon osallistui kuusi kerholaista. Kerhossa tehtiin kolme animaatioelokuvaa.

2.7. MUU VARSINAINEN TOIMINTA

PELIKAANIMIES-ESITYKSET SATAKUNNASSA

Pelikaanimies-elokuva esitettiin kaikkiaan 11 kertaa 17.3.-30.3.2005 välisenä aikana Porin lähiöalueilla ja Noormarkun kunnassa. Ohjaaja Liisa Helminen oli paikalla 29. ja 30.3.2005 kertomassa elokuvan tekemisestä ja vastaamassa oppilaitten kysymyksiin. Elokuvat esitettiin  Reijo Varpaisen liikkuvalla esityskalustolla.

Elokuvan näytökset:

17.3. to Isosanta, Pori klo 11.30 (197 katsojaa)
18.3. pe Kankaan koulu, Noormarkku (140 katsojaa)
22.3. ti  Reposaari (54 katsojaa)
22.3  ti  Pihlava (180 katsojaa)
23.3. ke Finpyy, Noormarkku (215 katsojaa)
24.3. ti  Vähärauma  (423 katsojaa)

Ohjaajan vierailut:
29.3. ti Pihlava, Reposaari
30.3. ke Finpyyn koulu, Noormarkku
             Kankaan koulu, Noormarkku
             Vähärauma, Pori

KANIMAATTI-ANIMAATIOLEIRI

Viiden päivän mittainen Kanimaatti-animaatioleiri suunnattiin 6-12 – vuotiaille. Leiri pidettiin SEKK:n tiloissa Porissa 6.-10.6.2005. Kahdeksan leiriläistä tekivät yhteensä viisi animaatioelokuvaa alusta loppuun neljän ohjaajan ohjauksessa. Ensi-ilta pidettiin 20.6.2005 SEKK:n tiloissa. Vetäjinä olivat Satu Niska, Marjaana Rauhala, Miikka Pihlajamäki sekä editoinnin ohjaajana Erkki Kuisma.

ANIMAATIOMATKALAUKKU

Kesän ja syksyn aikana toteutettiin maaseudun lapsille suunnattu kiertävä animaatiopaja Eurassa, Lapissa, Laviassa, Raumalla ja Eurajoella. Osallistujia oli 64 lasta ja animaatioelokuvia syntyi 14 elokuvaa. Pajat toteutettiin kaksipäiväisinä; ensimmäisen päivän aikana tehtiin animaatioiden käsikirjoitukset sekä valmistettiin hahmot ja taustat. Toisen päivän aikana animaatiot kuvattiin ja äänitettiin. Tehtyjen animaatioelokuvien ensi-ilta pidettiin Raumalla Kuovin nuorisotalolla maanantaina 3.10. klo 18. Toinen katselmus pidettiin sunnuntaina 9.10. Lavian seurakuntakodilla.

Animaatiomatkalaukun työryhmä:
Satu Niska, vastaava suunnittelija, koordinointi, animoinnin ohjaus, leikkaus.
Marjaana Rauhala, järjestelyt, käsikirjoitusten ja valmistelun ohjaus.
Miikka Pihlajamäki, animoinnin ohjaus, äänityksen ohjaus
Erkki Kuisma, leikkaus sekä töiden kopiointi
Yrjö Räikkälä, tiedottaminen, mainonta, yhteydenotot paikkakunnille
Lisäksi toteuttamisessa avustivat paikalliset toimijat käytännön järjestelyissä.

MERKKEJÄ LAPSISTA-LOKALAUANTAIN ELOKUVAT PORISSA 1.10.2005

Satakunnan lastenkulttuuriverkoston Merkkejä lapsista -viikolla toteutettiin 26. ja 27.9.2005 elokuvan ja animaation työpajoja Porissa Toejoen ja Uudenkoiviston kouluissa. ”Varokaa itkeviä lapsia” -kooste näiden pajojen tuotoksista sekä muista satakuntalaisista lastenelokuvista SEKK järjesti esityksen lauantaina 1.10 Porissa, kulttuuritalo Annankatu 6:ssa päätapahtumassa. Katsojia oli yli 100.

MEDIAPALETTI-ELOKUVANÄYTÖKSET

Näytökset järjestettiin yhteistyössä Satakunnan taidetoimikunnan, Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston ja Rauman kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Uhkakuvia – seminaarin yhteydessä esitettiin Mediapaletti-elokuvanäytöksiä uusista satakuntalaisista lastenelokuvista. Näytökset pidettiin Raumalla elokuvateatteri Iso-Hannussa ke 23.11. Lasten tekemiä elokuvia oli viidessä näytöksessä yhteensä 40.

ELOKUVAKIPINÄ-PROJEKTI

Elokuvakipinä-projekti on Satakunnan taidetoimikunnan ja Porin lastenkulttuurikeskuksen kanssa kehitetty mediakasvatuksen työskentelymetodi. Kyseessä on 6-12 - vuotiaille suunnattu elokuvan tuotantoa opettava prosessi. Koululaiset tekevät oman ideoinnin pohjalta käsikirjoitukset, joita kehitellään kuvauskuntoon. Tarkoituksena tässä projektissa on myös motivoida koululaisia tekemään laadukasta työtä, koska parhaat käsikirjoitukset palkitaan tuottamalla ne elokuviksi.
Projekti käynnistyi v. 2004 käsikirjoituskilpailuna. Käsikirjoituksia tuli 11 eri koulusta yhteensä 42, joita oli tekemässä noin 200 oppilasta. Vuonna 2005 tehtiin seitsemällä paikkakunnalla kaikkiaan 12 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä elokuvaa.

Elokuvakipinää vetivät Ari Impola ja läänintaiteilija Tuuli Penttinen-Lampisuo. Kipinä työllisti myös kuukaudeksi medianomi Satu Niskan sekä kahdeksi kuukaudeksi medianomiopiskelija Katja Saaren.

Elokuvakipinä -projekti tulee jatkumaan jatkuvahakuisena. Mukaan pääsevät tullaan valitsemaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja tuotantoja tehdään resurssien mukaan.

2.8. MUUTA SEKK:N TOIMINTAA VUONNA 2005

SEKK ry toimi yhteistyötahona Dokkino-esityksissä Porissa. Esitykset järjestettiin peruskoulun ylä- ja alaluokille erikseen. Promenadikeskuksessa, SEKK hoiti tiedotuksen kouluihin. Koululaisia oli kahdessa näytöksessä yli 400. Mukana järjestelyissä oli Porin Lastenkulttuurikeskus.

Pitkisleirin (lasten ja nuorten liikuntaleiri) elokuvanäytös pidettiin heinäkuussa Kokemäellä. Videotykkilaitteistolla esitettiin animaatioita. Katsojia yli 200.

Teemu Kauppi ja Tommi Iisakkala BG-studiosta vetivät Eurajoella lasten elokuvan tekemisen innostamiskiertueen kunnan keskustan ja neljän kylän kouluissa. Kiertueeseen sisältyi Elokuvakipinä -projektin esittely sekä eräässä koulussa tehdyn elokuvan esitys. Konkreettinen esimerkki elokuvanteosta toteutettiin kolmen kuvakoon kuvaamisella, joka myöds editoitiin paikan päällä.

Filmistudio oli edellisen kaltainen alakoululaisille suunnattu kiertävä puolen koulupäivän mittainen elokuva-ilmaisun keinoja selvittävä innostamistuokio. Vetäjänä toimi näyttelijä Jari Forsman. Aluksi esitettiin eräs porilaisten koululaisten tekemä elokuva. Sen jälkeen kirjoitettiin kaksi kohtausta, jotka kuvattiin. Filmistudioon osallistuivat Hiukon, Kauklaisten sekä Leineperin koulut. 

Yölaboratorio-nuorille suunnattu kulttuuritapahtuma toteutettiin maaliskuussa Eurajoella. Tapahtumassa nuoret pääsivät tutustumaan eri media-alan ammateihin toimintapajojen avulla. Tapahtumassa järjestettiin muun muassa äänentoistopaja(ohjaajana Pontus Keto), valopaja (Markku ”Kanttori” Väyrynen”) sekä leffapaja (Esa Mäkelä). Tapahtuma järjestettiiin yhteistyössä Eurajoen nuorisotoimen ja Rauman kulttuurikulma KULTAn kanssa.

3. TALOUS

Yhdistys joutui pitämään luotollista tiliä projektien rahoituksen takapainotteisuuden vuoksi. Tilin pito aiheutti ylimääräisiä korkomenoja. Porin kaupungin avustusosuus oli toimintavuonna normaalia pienempi rahoituksen uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Kunnallinen rahoitusosuus neuvoteltiin kaupungin kanssa vuoden aikana uudelle tasolle ensi vuodesta alkaen.

Tilikauden kulujäämä oli -81 061,83 ja tilikauden tulos osoitti alijäämää  -1965,86 euroa. Alijäämä johtuu projektien rahoituksen jäljessä tulemisesta. Yhdistyksen kaluston arvo oli vuoden lopussa poistojen jälkeen 14.181 euroa.

 

Yhdistyksen rahoitus kertomusvuonna:
Valtion elokuvataidetoimikunta, tuki toimintaan 27.000,-  
Valtion elokuvataidetoimikunta, elokuvakasv.kiertueet   2.500,-  
Valtion elokuvataidetoimikunta, mediakasvatusprojektit   2.000,- 
Porin kaupunki, toimintatuki   1.000,-  
Satakunnan taidetoimikunta, elokuvakulttuuritoiminta   7.000,-
Satakunnan Kulttuurirahasto, kiertävä animaatiopaja   1.700,-
MV-projektirahoitus (TE-keskus ja 20% kuntarahaa) 13.400,-
LEK-projektirahoitus (valtio ja EU) 22.475,-
LEK-projektin kuntarahoitus   2.520,-
Omarahoitus 14.282,-

4. HALLINTO

SEKK:n hallituksessa oli edustus Porista, Eurajoelta, Kankaanpäästä, Raumalta, Ulvilasta ja Pomarkusta. Hallituksen jäsenet olivat Marko Moisander (pj.), Timo Ali-Hokka, Kati Harmaala, Kalle Heiman, Tarmo Hotanen, Ari Impola, Teemu Kauppi, Kirsi Koivunen, Jarmo Mäkelä sekä Satu Niska. Varajäseninä toimivat Waldemar Dziok, Esko Grundström, Maija Kantola, Heini Kuusisto, Turkka Suuriniemi, Merja Valkoja, Reijo Varpainen ja Outi Ylä-Outinen.
Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Sääntömääräiset yleiskokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä.

5.TIEDOTTAMINEN

                      SEKK ry tiedotti alueellaan tapahtuvasta sekä omasta että muiden toimijoiden elokuva- sekä yleiskulttuurisesta toiminnasta. Oman, LEK- ja Mediavaunu-projektien nettisivustojen lisäksi tiedotukseen kuuluivat sähköpostilistat. Alueen elokuvateatterien ajantasalla olevat ohjelmistot olivat nähtävillä SEKK:n nettisivuilla. Maakunnan lehdissä oli useita artikkeleita SEKK:n projektien toiminnoista. Lounais-Suomen Uutisissa oli kaksi kertaa insertti.

Mediapeitto koko maakunnan alueella ja osin myös valtakunnallinen.

www.sekk.fi, www.lek.fi, www.mediavaunu.net

6. TYÖNTEKIJÄT JA HARJOITTELIJAT

SEKK:n toiminnanhoitajana toimi Yrjö Räikkälä, jonka tehtävinä olivat toiminnan suunnittelu sekä toteuttamisen koordinointi, hallinnon sekä talouden hoito.

LEK-projektin vetäjänä toimi Riitta Attila kesäkuun loppuun asti ja elokuun alusta Annukka Tähtinen. Mediavaunun ja Meka TV-toiminnan vetäjänä toimi Ari Impola. 25.4. lähtien oli työllistettynä Erkki Kuisma, joka vastasi mm. studiotekniikasta.

 

Lisäksi talkootyön tekijöinä ovat olleet toimintaa toteuttamassa muun muassa SEKK:n hallitus ja SEKK:n yhdistysjäsenet, esimerkiksi Rauman elokuvaajat. Mukana ovat toimineet myös muut paikkakuntien tekijät, kuten projektien toteuttamisen yhteydessä mukana olleet useat sadat henkilöt.

 

Harjoittelijoina SEKK:ssä ovat olleet Pari Pusa, Mikko Ylikruuvi, Marjaana Rauhala (humak), SKTO:n opiskelija Miikka Pihlajamäki, Olli Klimoff, Kankaanpää, Kati Katajamäki, Katja Saari sekä Juuso Murro.

 

Näyttelijä Jari Forsman, Kim Tapper, Satu Niska sekä Milla Impola tekivät lisäksi projektikohtaisia tehtäviä. SEKK:n kesätyöntekijänä oli Miikka Pihlajamäki.

7. TALO 45,  SEKK ry:n TOIMITILAT    

SEKK:n toimii Porin kaupungin tilayksiköltä 120 m2:n vuokraamissa toimitiloissa, TALO 45:ssä. Talo 45:n monitoimisali toimii kurssi- sekä kokoustilana. Kaupunkikeskustassa sijaitseva talo on kaavoitettu purettavaksi, joten yhdistyksellä on muutto edessä.

8. STUDIO JA KALUST O

SEKK:n laitteistoon kuuluvat yksi liikuteltava ja kaksi kiinteätä editointityöasemaa sekä Casablanca –editointityöasema, kuvaskanneri, animointipöytiä, äänitallentimia, valaisimia, TV-monitoreja, äänentoistokalustoa, videonauhureita, Sony DV-kamerat, jalustoja, Animac-animaatiopiirrostesteri, 16 mm:n kamera ja 16 mm:n leikkauspöytä, videoprojektori ym. LEK-projektin myötä hankittu kalusto siirtyi SEKK:n haltuun LEK-projektin päätyttyä. Toiminnoissa oli käytössä myös MEKA TV:n tuotantokalusto.
Studion kalusto on oman toiminnan lisäksi ollut käytössä myös erilaisissa asiakastöissä. Laitteisto oli vuokrattavissa.

9. OSALLISTUMISET JA EDUSTUKSET

                      SEKK:n yhteisöjäseniä olivat Rauman Elokuvaajat ry, Rauman Elokuvakerho ry, Porin Videootit ry sekä Euran elokuvaseura ry. Lisäksi yhteistyötä oli Suomen elokuvasäätiön kanssa. SEKK oli ETKK ry:n, Koulukino ry:n, Karhuseutu ry:n sekä Animaatioklinikka ry:n jäsenjärjestö.

 

                      SEKK osallistui Kulttuurityöpaja -projektin ohjausryhmään, Sodankylän elokuvajuhlille (Jarmo Mäkelä, Leena Blåfield ja Pekka Leino), 12.9. opetusministeriön alueellisen AV-toiminnan tutkimustyöryhmän kuulemistilaisuuteen (Yrjö Räikkälä) sekä elokuvakeskusten (KingKong) tapaamiseen (Kirsi Koivunen).

                     

                      Lisäksi SEKK oli mukana seuraavissa elokuvatapahtumissa:

                      DocPoint (LEK), Tampere Film festival, Tähdenlentoja, KynnysKino, BSFF; Euran elokuvajuhlat.

                     

                      MEKA TV on valtakunnallisen vammaistutkimusverkoston jäsen.

 

8. ARKISTOINTI JA KIRJASTO

 

SEKK arkistoi lehtileikkeitä, elokuva-alan lehtiä ja kirjallisuutta. SEKK:n kirjastosta oli lainattavissa kirjoja sekä elokuvia. Kursseilla ja projekteissa tuotettuja töitä arkistoidaan SEKK:n toimitiloihin.  Povi ry:n ja SEKK ry:n tilaamina lehtinä tuli Helsingin Sanomat, Peili, Filmihullu, Filmjournalen sekä muita alan julkaisuja.