SATAKUNNAN ELäVäN KUVAN KESKUS ry 

Itsenäisyydenkatu 45, 28100 Pori, puh & fax: (02) 633 0666, sähköposti: sekk@sekk.fi

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

1. YLEISTÄ

Satakunnan elokuvakeskus on elokuvakulttuuria ja mediakasvatusta niiden kaikissa muodoissaan edistävä yhdistys. Toimintaan kuuluu oleellisesti mediavälineiden peruskurssitus sekä elokuvakulttuurinen neuvonta. SEKK ry on järjestänyt myös Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa animaatio- sekä dokumenttituotannon kursseja. Suuri osa alueellisesta koulutuksesta tapahtuu MEKA TV:n alla. Kertomusvuonna Mediavaunu –toiminnalla toimintaa vietiin pieniin maaseutukyliin ja Lännen Elävä Kuva –projektilla on edistetty alueellista kurssitusta sekä toimijoiden välisiä yhteyksiä.

Yhdentoista toimintavuoden aikana on pienistä resursseista huolimatta vakiinnutettu SEKK ry:n asema alueellisena toimijana.

2. TOIMINTA

2.1. Lännen Elävä Kuva -projekti

LEK-sivusto. Julkaisujärjestelmän toimittaja valittiin ja koulutukset sen käyttöön järjestettiin.

Sivustosta on tiedotettu eri tapahtumissa (Mediariihi, kurssit, Mediavaunun ensi.illat) sekä lähetetty tiedotteita oppilaitoksille.

Lastenkulttuuriverkoston kanssa pidettiin yhteinen lehdistötilaisuus 22.3. Villilässä. Lastenkulttuuriverkoston kanssa myökskin erilaisten tapahtumien osalta neuvotteluja rahoituksesta ja yhteisestä markkinoinnista.

Yhteistyömuotoja haettu satakuntalaisten toimijoiden kanssa: Mukana Mediariihen kokouksissa. Mediariihen tarkoituksena on keskustella mediaan liittyvistä projekteista, jakaa tietoa avustuksista ja hankkeista Porissa, mukana media-alan toimijoita, järjestäjänä Prizztech Pori.
Pohdittu mahdollisuutta yhteisen suuremman mediakasvatusseminaarin järjestämiseksi toisen EU-hankkeen kanssa (Osaamisen siirtäminen –projekti).

Elokuvajuhlien toiminnallisten edellytysten parantaminen: Yhteistyön tiivistäminen sekä uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen. Yhteistyötä aloiteltiin DocPoint-festivaalin kanssa. Arto Halosen kanssa sovittiin Rauma Blue Sea Film festivalilla esitettävistä elokuvista. DocPoint-elokuvajuhlien dokumenttipajoissa valmistuneista nuorten dokumenteista saatiin kolme elokuvaa esitettäväksi. Myös yksi YLE:n tuottamista DocPoint-festivaalin elokuvista esitettiin Raumalla ("Vain sä tiedät"). Arto Halonen oli paikalla esittelemässä omaa dokumenttiaan "Tynnyrimies". Festivaalilla esiteltiin myös maakunnallista elokuvatuotantoa. BSFF:n kävijöistä tehtiin myös ensimmäistä kertaa tutkimus, palautelomake on LEK-verkkosivuilla myös sähköisessä muodossa.

Euran elokuvajuhlilla esitettiin myös samaa maakunnallista tuotantoa kuin Rauman elokuvajuhlilla. Avajaisissa LEK-projektipäällikkö oli kertomassa projektista ja nuorten videonteon mahdollisuuksista maakunnassa.

Elokuvajuhlien yhteismarkkinointi: BSFF-sivusto valmistui Ari Impolan avustuksella, se kokoaa Rauman sekä Euran elokuvajuhlien tiedot sekä tietoja tapahtumista ja kursseista, jotka liittyvät mediaan ja elokuvaan. Euran ja BSFF:n yhteinen ilmoitus Rauman matkailukartassa. Molempien festivaalien edustajat neuvottelivat 29.6. Villilän kanssa keinoista markkinoida kaikkia tahoja juhlien yhteydessä.

Kuvauspaikka- ja palvelurekisteri: Neuvoteltiin eri tahojen kanssa (Turussa Arsnet, Turun AMK, Noora Männistö), (Villilässä Turun teknologiakeskus, Prizztech, SEKK) kuvauspaikka- ja palvelurekisterin toteuttamisesta. Päädyttiin hakemaan laajana Länsi-Suomen rintamana opetusministeriöltä erityisavustusta. Mukana tahoja siis sekä Turusta että Porista

Mediakasvatus: Projektipäällikkö osallistui Tampereen elokuvajuhlien Videotivoli-seminaariin maaliskuun alussa: 2 päivää elokuvakasvatuksesta,

7.6. Kaija Juurikkalan kurssi Raumalla,15 osanottajaa, kolme Turusta. Materiaalia tarkoitus jakaa www.lek.fi -sivuilla media-assistentti Heini Kuusiston työssä oppimis –jakson aikana.

Elokuva ja seikkailuleiri lapsille ja nuorille järjestettiin Eurassa elokuussa (3.-5.8.) Rauman elokuvaajat saanut sekä Filmihillo-avustusta että Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahastosta. kaksi kurssia kulkevat käsi kädessä: opettajien ja koululaisten innostaminen. Lastenkulttuurikeskukselta osarahoitusta.

Paikka-TV -kurssi

Paikallistelevision mahdollisuuksia maakunnallisten videoharrastajien ja pitemmälle ehtineiden tekijöiden kanavana tutkittiin syyskuussa – loppusyksyllä toteutettiin yhteistyössä eri tahojen (Eurajoen kristillinen kansanopisto, Rauman elokuvaajat ry, SEKK) kanssa kolmen viikonlopun kurssi ohjelmatuotannosta paikallistelevisioon. Kurssin opettajat olivat maakunnallisia pitkän linjan tekijöitä, elokuvaohjaaja Noora Männistö, toimittaja Taina Kynäsniemi (Toinen Suomi-projekti sekä ulkosuomalaiset –ohjelmatuotanto), Ari Impola, Mediavaunu sekä SEKK ry:n toiminnanhoitaja. Paikallistelevision toiminnasta sekä historiasta että nykypäivästä oli kertomassa luontodokumenttien tekijä Jouko Nummela ja Marko Savolainen Ganal-TV:stä.

Verkostoituminen edistyi: Eurajoen mediaharrastustoiminta, BG-Studios, aloitti uudelleen toimintansa Teemu Kaupin johdolla yhteistyössä Eurajoen nuorisotoimen kanssa. Kankaanpään oppimateriaalikeskukseen luotiin yhteydet.

Liikuteltava editointilaitteisto hankittiin syksyllä. Kannettava tietokoneeseen perustuva PremierePro-editointiyksikkö ehti toimia jo loppuvuonna monessa eri työssä sekä kursseilla.

2.2. Mediavaunu –projekti

Mediavaunu-projekti lähti täyteen vauhtiin alkuvuonna 2004 yhden ohjaajan ja harjoittelijan voimin. Toimintaa oli kahdeksan kunnan alueella ja Mediapysäkeitä oli v. -04 yhteensä 21.

Mukana alkuvuodesta oli SAMKin medianomiopiskelija Satu Niska puoli vuotta ja toiminta tämän lisäresurssin vuoksi edistyi.

Toimintaa oli alkuvuonna näissä paikoissa: Ahlainen, Kauvatsa, Matomäki, Nakkila, Hiirijärvi, Palus, Harjavalta, Kaasmarkku, Kairila, Luvia.

Tuloksena:
14 elokuvaa, 2 Rauma TV ja 2 koosteohjelmaa
5 nettisivustoa kylille ja yhteisöille
3 leiriä
10 Mediapysäkkiä
3 kouluiskua
14 ensi- tai kyläiltaa

Yhteistyötä tehtiin Lastenkulttuurikeskuksen ja Villilä Studioiden kanssa.

Loppuvuonna tuotiin esille jo tehtyjä tuloksia, rakennettiin pidempiä projekteja ja yhteistyötä. Alkuvuonna painopiste oli myös enemmän lasten ja nuorten toiminnassa, loppuvuonna toimittiin enemmänkin aikuisväestön tai koko kyläyhteisöiden kanssa.

Alkuperäisenä tavoitteena oli toimia 12 kohteessa, mutta Mediapysäkeitä ehti muodostua alueelle 24.

Syksyllä oltiin esillä eri elokuvajuhlissa Raumalla, Eurassa ja Hämeenlinnassa. Syksyllä aloitettiin myös elokuva-iltamat sarja, jotka keräsivät mukavasti yleisöä pienissä kyläyhteisöissä. Mediavaunuelokuvia esitettiin isoille yleisöille myös Raumalla, Eurassa, Eurajoella ja Pormarkussa, joihin järjestettin eri yhteistyökumppaneiden kanssa koululaisnäytöksia.

Hyviä kokemuksia saatiin myös erityisryhmien, lähinnä kehitysvammaisten leirikokemuksista yhteistyössä lasten kanssa. Syksyllä järjestettiin kaksi leiriä, jolloin keskityttiin kahden elokuvan editointiin.

Syksyllä oltiin yhteistyössä eri tahojen kanssa, omaa esitys- ja koulutustoimintaa ei juurikaan ollut tarvetta järjestää. Osaksi tehtiin yhteistyötä koulujen kanssa, lasten kanssa osallistuttiin Villilän elokuvastudioiden järjestämään valokuvakilpailuun tutkimalla omaa kotiseutua.

Tärkeimpänä etappina oli viedä Ahlaisten neljä vuodenaikaa kyläelokuvan kuvaukset loppuun. Näiden tulosten perusteella rakennettiin omaa pitkäjänteistä kyläelokuvaa Hiirijärvellä, Kauvatsalla, Luvialla ja Noormarkussa peräti kuusi kylää alkoi tehdä yhteistä kyläkierroselokuvaa.

Kevään aktiivinen toiminta painopiste muuttui enemmän esitystoiminnaksi. Edellisen vaiheen onnistuneita tuloksia oli helppo tuoda esille laajemmaltikin.

Mediavaunun kulusta kerrottiin omilla Internet-sivuilla www.mediavaunu.net, sekä SEKKin ja MEKA TV:n sivuilla. Loppuvuonna Mediavaunu tiedotti myös Lännen Elävä Kuva -hankkeen sivuilla toiminnastaan.

Mediavaunu ei järjestänyt varsinaisesti omia tilaisuuksia, vaan se kulki tiiviissä yhteistyössä muiden hankkeiden yhteydessä. Kuntien välistä yhteistyötä teihtiin Porin Lastenkulttuurikeskuksen ja Satakunnan Lastenkulttuuriverkoston kanssa, Villilän elokuvastudioiden, Lännen Elävä Kuva -hankkeen ja Satakunnan Taidetoimikunnan kanssa. Tuloksia on hyödynnetty syksyllä kehittämällä yhteinen ELOKUVAKIPINÄ hanke.

Yhteistyö koulujen kanssa oli tärkeää. Vaikka koulujen toimintaan ei osallistuttu, niin tätä kautta järjestyi luonnolliset kontaktit kyliin, kuvattaviin kohteisiin ja ihmisiin.

Syksyllä kyläprojekteja ja elokuvia oli monta auki samanaikaisesti. Syksyllä oli lyhytaikaisesti mukana avustamassa kolme harjoittelijaa.

Tekniset ongelmat veivät paljon aikaa - syksyllä lähes kahden viikon työajan. Pahimmillaan molemmat Mediavaunun käytössä olevat editointikoneet olivat epäkunnossa.

Hanke oli käytännössä mitoitettu 12 kohteelle, kohteita oli syksyllä kuitenkin jo puolet enemmän.

Suurin tarve Mediavaunu-toiminnalle havaittiin olevan pienillä kyläkouluilla, joilla ei resursseja käytännön mdiakasvatukseen ole.

Heinäkuu: Reposaaren kyläelokuvaprojektin aloitus, kuvauksia Ahlaisten kyläelokuvaan, valokuvakurssi Ahlaisten nuorisoseuran leirillä Onnenkalliolla, Napakoiden näytelmän Täällä Pohjantähden alla kuvaukset Napakoiden koulutuskäyttöön, kuvauksia Niemenkylän kyläelokuvaan.

Elokuu: Blue Sea Film festivaaleilla esillä 6 Mediavaunuelokuvaa.

Harjoittelija Kati Katajamäki Satakunnan Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksesta.

Elokuussa käynnistyi Noormarkun kyläkierroselokuvan suunnittelu, Ahlaisisten kuvaukset, Kokemäen koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä valokuvaamisen kanssa, Luvian kyläelokuvaa kuvattiin ja useita suunnittelupalavereja.

Syyskuu: Minun Elokuvani tapahtumaan 10 elokuvaa ja Euran elokuvajuhliin kuusi. Eurassa yhteinen elokuvapäivä Kokemäen ja Kauttuan koulun kanssa yhteistyössä, jossa kokemäkeläiset pääsivät elokuvateatteriin katsomaan ja näyttämään omia elokuviaan euralaisille koululaisille. Eurajoella järjestettiin lastenelokuvatapahtuma, jossa Mediavaunu vieraana oman elokuvan kera. Erityisryhmillä oli elokuvaleiri Paluksen kylässä, jossa tehtiin yhdessä elokuvaa kyläläisten kanssa. Leiri huipentui runsasyleisöiseen Elokuva-iltamaan.

Lokakuu: Noormarkun kyläkierroselokuvaa tehtiin keskiviikkoisin, Ahlaisissa ja Jalonojalla pysäkkejä. Noormarkun kyläkierroselokuvavalmisteluja viidessä kylässä, Hiirijärven kyläelokuva edistyy, Niemenkylässä ja Matomäellä kehitellään pysäkkejä, Reposaaren kyläelokuvan suunnitelu. Käynti Lapualla valtakunnallisilla kyläpäivillä. Matti Strengell harjoittelijaksi kuukaudeksi.

Marraskuu: Viikon editointileiri Ahlaisissa, Kyläelokuvat Noormarkussa, Hiirijärvellä, Reposaaressa ja Luvialla edistyivät.

Joulukuun alussa Harjakankaalla elokuvailtamat, Hiirijärven kuvaukset alkavat todenteolla, Luodonkylässä kuvataan.

Rauma TV esitti syksyllä kolme MEKA TV koostetta, jossa esitettiin Mediavaunun lyhytelokuvia. Uusia lyhytelokuva syntyi syksyllä neljä, lasten tekemiä kaikki.

2.3. MUU ALUEELLINEN TOIMINTA

- Satakunnassa Filmihillovuoden tapahtumana toteutettiin aikavälillä 17.3 - 2.4. osa laajaa Filmiväkkärä-kiertuetta. Satakunnassa esitettiin "Apua, olen kala" –elokuva kymmenessä koulussa sekä Promenadikeskuksessa, Kauttuan Kuvassa Euralla (28.3.) ja Honkakosken koulussa Pomarkussa (31.3.). Kaikenkaikkiaan elokuvan näki yli 2500 lasta.

- Huhti-toukokuussa Harjavallan peruskoulun 8. luokkien viestintäaineiden video-ohjelman teko-osuus. Kurssi käsitti 14 tuntia / ryhmä. Oppilaat editoivat työt koulussa. Viimeistely SEKKn tiloissa. Kurssilla valmistui 7 ohjelmaa. Ne osallistuivat "Minun Elokuvani" sekä "Videotivoli" –festivaaleille. Vetäjä: toiminnanhoitaja. Editointivaiheessa oli mukana ohjaamassa myös Pasi Kuusisto.

- 11.1. 16mm elokuvaesitys lapsille Euran ja Honkilahden kouluilla. Katsojia 80.

- YÖLABORATORIOT 12. - 14.3. Raumalla, 19. – 21.3. Eurassa. Viikonlopun mittainen nuorten kulttuuritapahtuma, johon sisältyi työpajoja, musiikkia ja iltatapahtumia. Tilaisuus tutustua media-alan ammatteihin kuten ääni- ja valotekniikkaan, maskeeraukseen sekä videokuvaamiseen. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Rauman kulttuurikulman, SEKKin ja Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa. Yhteensä n. 800 osanottajaa.

- 26.3. Näyttelijä Jari Forsman Säkylän lukiossa. Elokuvailmaisun teemapäivä lukion opiskelijoille.

- 8.6. Pitkisleirin elokuvanäytös Kokemäellä. Videotykkilaitteistolla esitettiin Chuck Jonesin tuotantoa. Kesätyöntekijä.

- Rauman Blue Sea Film Festival 20. - 24.8.

Festivaalin käytännön järjestelyihin osallistuminen ja esityskaluston toimitus.

- 16., 23. & 30.11. Elokuvantekopajapäivät Rikantilan alakoululla Eurajoella, käsikirjoituksen sekä näyttelemisen ohjaajana Jari Forsman, koululaiset kuvasivat työn mediaopiskelijaharjoittelija Jere Laihon ohjauksella. Kim Tapper viimeisteli. Työ sai ensi-iltansa koulun joulujuhlassa.

- Kulttuuri- ja taidekioski Kulta ja Satakunnan lastenkulttuuriverkosto; marraskuussa elokuvakiertue lapsille Euran Sorkkisissa, Honkilahdella, Eurajoella, Nakkilassa ja Porissa
katsojia oli yhteensä 1200. Jokaisella paikkakunnalla kiersivät animaatiot: Turilas ja Jäärä: Liftari, Ballerina, Jääkarhu soitti kerran Afrikkaan, Minulla on Tiikeri sekä Kukon ja Kanan sauna

- 15. – 16.10. Paikka-TV-kurssi, kuvauksen ohj. Yrjö Räikkälä

- 29. – 30.10. Paikka-TV-kurssi, editoinnin ohj. Ari Impola ja mediaopiskelija Matti Strengell

- 13.12. Toiminnanhoitaja kävi Noormarkun Kankaan koululla puhumassa koululaisille elokuvan tekemisestä sekä "Elokuvakipinä" –käsikirjoituskilpailusta.

- 14.12. Riitta Attila luennoi Rauman Lyseon yläasteella Paikka-TV –toiminnasta.

-LEFFAPUTKI - Nuorten lyhytelokuvanteonkurssi, Laitila, joulukuu.

Lyhytelokuvanteon viikonloppukurssi nuorille. Työpajat: elokuvan suunnittelu, kuvaus ja editointi, maskeeraus/puvustus ja musiikkipaja, joka suunnitteli ja toteutti elokuvan äänet sekä musiikin. Ohjaajina: Esa Mäkelä, Kirre Koivunen, Hamid Moeini, Zulkifle Mahmodi ja Teemu Kauppi. Toteutus Rauman kulttuurikulma & SEKK. n. 30 osallistujaa

2.4. MEKA TV - MEDIAA MEILLE KAIKILLE 2004

MEKA TV on Ari Impolan vetämä SEKK:ryn itsenäinen liikkuva koulutus- ja tuotantoyksikkö. Viidentenä toimintavuotenaan MEKA TV tarjosi mediatoimintaa valtakunnallisesti erityisryhmille sekä Satakunnan alueella lapsille ja nuorille sekä aikuisopiskelijoille. Mediavaunu–projekti oli toimintavuoden tärkein toimintakokonaisuus.

Toiminta etenee pääasiassa vapaaehtoistoimin, harrastajien ja harjoittelijoiden voimin. Tilaustöitä tehdään tarpeen mukaan ja toimitaan erilaisten projektien työkalurukkasena. Medianomiopiskelija Satu Niska toimi MEKA TV ohjaajana.

MEKA TV perusprojektikalusto on kerääntynyt vuosien mittaan erilaisilla projektituella. Kaluston ikääntyminen on ongelma. MEKA TV ei ole saanut tukea laiteinvestointeihin. Käyttökelpoisin ja ajanmukaisin osa kalustoa on pääosin ohjaaja Ari Impolan henkilökohtaista kalustoa.

MEKA TV tuottaa Rauma TV:hen ohjelmaa eri yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötä erityisryhmien mediatoiminnan kehittämisessä on tehty valtakunnallisesti Tähdenlentoja ry:n, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Merikarvian kansalaisopiston, Jyväskylän Villiviini teatterin ja Honkalammen viestintäleirin Pohjois-Karjalassa kanssa.

Lapsille järjestettiin erilaista elokuvakasvatusta yhteistyössä alueen koulujen kanssa, joissa lapset tekivät omia elokuvia ideasta ensi-iltaan asti. Lastenelokuvia syntyikin peräti 16 kappaletta.

vuonna 2004 MEKA TV tuotti 41 video-ohjelmaa ja seitsemän TV-ohjelmaa.

Katselutilaisuuksia oli: Jalonojan koululla 27.1., Lähteenmäen koululla 3.2. ja Eurajoen kunnantalolla, 1.7.

2.5. PAIKALLINEN TOIMINTA

17. – 30.3. APUA, OLEN KALA –elokuva. Koulut: Toukari, Vähärauma, Isosanta, Sampola, Väinölä, Gygnaeus, Uusikoivisto. Lisäksi huhtikuun alussa näytökset Promenadikeskuksessa

Videokurssi lähiölapsille Sampolassa Puhurintien asukastuvalla helmikuussa. Pasi Kuusisto ohjasi muutaman lapsen videoryhmän työskentelyä.

Huhtikuun aikana kuvattiin Pajakoulun / Nuorten työpajan nuorten kanssa "Ruukun voimaa" –elokuva; Tuorsniemen alakoulun oppilaitten kanssa "Oudot kirjeet" –elokuva; Mäntyluodon alakoulun oppilaitten kanssa "Synneuksen kosto" –elokuva. Kuvauksia edelsi näyttelijä Jari Forsmanin dramaturginen opastus sekä käsikirjoituksen opiskelu. Kuvauksia ohjasi sekä työt editoi harjoittelija Kim Tapper (SKTO).

18.5. Meri-Porin koulun elokuvan teemapäivä. Jari Forsman, Kim Tapper, Nana Laukkanen ja Pasi Kuusisto ohjasivat fiktio- sekä dokumentointiryhmiä. Lisäksi esitettiin kaksi elokuvaa auditoriossa: Tom Tykwer: Lola Rennt ja Karl Freund: The Mummy (-32)

Porin pajakoulu. Marraskuu, Jari Forsman ohjasi pajakoululaisia valmistamaan käsikirjoituksia omasta elämästään. Näistä tehtiin viisi tarinaa videoelokuviksi, joiden valmistamista Jari Forsman ohjasi, Kim Tapper kuvasi sekä editoi koosteen. Pajakoulussa nämä todettiin terapeuttisiksi kokemuksiksi monesti varsin vaikeissa olosuhteissa eläneille nuorille.

20.11. Muksumovies –tapahtuma. Esitettiin satakuntalaisia lasten tekemiä elokuvia. Kulttuuritalo Annankatu 6:ssa järjestetyssä tapahtumassa lapset saivat kokeilla myös vaha- sekä pala-animaation tekemistä kahdessa pisteessä, joissa oli DV-kamerat.

26.3. Liinaharjan päiväkodin animaatiopaja, Virpi Salo sekä Emmi Koivumäki, kaksi animaatiota. Osallistuivat Videotivoli –katselmukseen. Osa Filmihillovuoden toimintaa.

15.4. Uudenkoiviston päiväkodin animaatiopaja, Nana Laukkanen ja Emmi Koivumäki, kaksi animaatiota. Osallistuivat Videotivoli –katselmukseen. Osa Filmihillovuoden toimintaa.

20. - 22.9. Ojantien toimintakeskuksen animaatiopaja, ohjaajana Milla Impola ja Kati Katajamäki. Elokuva TOSITARINA sai Tähdenlentoja 2005 tapahtumassa animaatiosarjan 1. palkinnon. Se näytettiin myös Tampereen lyhytelokuvajuhlien avajaisissa.

3. TIEDOTUS

SEKK ry tiedottaa alueellaan tapahtuvasta sekä omasta että muiden toimijoiden elokuva- sekä yleiskulttuurisesta toiminnasta. Oman ja Mediavaunu-projektin nettisivustojen lisäksi tiedotukseen kuuluu sähköpostilistat. Alueen elokuvateatterien ajantasalla olevat ohjelmistot ovat nähtävillä nettisivuilla. Vuoden lopussa avattiin vielä yhteistiedotukseen LEK-sivusto (EAKR)

4. TALOUS

Yhdistys joutui pitämään luotollista tiliä projektien rahoituksen takapainotteisuuden vuoksi. Tilin pito aiheutti yhdistyksestä riippumattomia korkomenoja. Yhdistyksessä oli alkuvuoden ajan Timo Kuoppala työllistettynä Työvoimahallinnon työllistämisavustuksella.

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli –85 644,76 ja tilikauden kirjanpidollinen alijäämä

-1111,64 euroa. Alijäämä johtuu projektien rahoituksen takapainotteisuudesta. Yhdistyksen kaluston arvo oli vuoden lopussa 11.135,18 euroa.

Yhdistyksen rahoitus kertomusvuonna:

Valtion elokuvataidetoimikunta 26000,-
Porin kaupunki - tilavuokratuki 6340,-
Valtion elokuvataidetoimikunta, filmihillo 3000,-
Satakunnan taidetoimikunta 7000,-
Työllistämistuet 5661,18
MV-projektirahoitus, 23121,-
LEK-rahoitus, valtio ja EU 24992,-
Omarahoitus 17729,60

5. HALLINTO

SEKK:n hallituksessa oli edustus Porista, Raumalta, Ulvilasta ja Pomarkusta. Puheenjohtaja oli Juha Selin. Muut hallituksen jäsenet olivat Yrjö Räikkälä, sihteeri / tal.hoit., Iiro Keskitalo, Kirsi Koivunen, Timo Ali-Hokka, Ari Impola, Marko Moisander, Jarmo Mäkelä, Kim Tapper ja Reijo Varpainen.
Varajäsenet: Mika Haavisto, Turkka Suuriniemi, Juha-Matti Kivistö, Merja Valkoja, Maija Kantola, Outi Ylä-Outinen, Johanna Rantonen, Elli Pekkola ja Waldemar Dziok.

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Sääntömääräiset yleiskokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä.

5. TOIMINNAN TOTEUTTAJAT

SEKK:n toiminnanhoitaja toimi Yrjö Räikkälä. Tehtävinä toiminnan suunnittelu sekä toteuttaminen, hallinnon sekä talouden hoito.

Timo Kuoppala oli työllistettynä puolipäiväisesti työllistämistuella kesäkuun alkuun asti

Kulttuurinuoret -projektista oli harjoittelussa Emmi Koivumäki kesäkuuhun asti.

Alan opiskelijaharjoittelijoina olivat SKTO:sta Nana Laukkanen 6.4. - 29.5. Kati Katajamäki sekä Milla Impola16.8. …13.10., sekä Jere Laiho marraskuussa. Matti Strengell Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta 25.10. alkaen.

Näyttelijä Jari Forsman, Pasi Kuusisto, Virpi Salo, mediaopiskelijat Satu Niska ja Kim Tapper sekä Ari Impola tekivät lisäksi projektikohtaisia tehtäviä. Kesätyöntekijänä oli Vilma Räikkälä.

6.1. TALO 45, SEKK ry:n TOIMITILAT

SEKK:n toimii Porin kaupungin tilayksiköltä 120 m2:n vuokraamissa toimitiloissa, TALO 45:ssä. Tiloissa on myös Porin Videootit ry:n toimisto. Talo 45:n monitoimisali toimii kurssi- sekä kokoustilana. Salissa on elokuva- ja videoesityslaitteisto, joka on myös liikutettavissa. Animaatiokerho lapsille pidettiin syyskaudella. Kerho kokoontui viikottain. Kaksi animaatiota valmistui medianomiopiskelija Satu Niskan johdolla.

6.2. STUDIO JA KALUSTO

Kertomusvuonna kamerakaluston ikääntyminen alkoi muodostua ongelmaksi. Kaluston uusiminen osoittautui välttämättömäksi.

Laitteisto: Kaksi Premiere-editointityöasemaa sekä mobiili Casablanca –editointityöasema, kuvaskanneri, animointipöytä, äänitallentimia, valaisimia, 16 mm:n leikkauspöytä, TV-monitoreja, äänentoistokalustoa, videonauhureita, Sony DV-kamerat, jalustoja. Jäsenjärjestö Porin Videootit ry:n DV-kameravarustus on sijoitettuna Talo 45:een. Toiminnoissa oli käytössä myös MEKA TV:n tuotantokalusto. Studiossa on myös animaatiostudiovarustus: piirrospöytiä, Animac-animaatiopiirrostesteri, 16 mm:n kamera ym. SEKK:n harjoittelijat ovat tehneet omia animaatioelokuvia studiossa.

Studion kalusto on koulutusten lisäksi ollut jonkin verran ulkopuolisessa käytössä erilaisissa kurssituksissa sekä animaatio- ja video-ohjelmien valmistuksessa. LEK-projektin puitteissa hankittiin PremierePro-editointilaitteisto. Laitteilla on tehty myös asiakastöitä, editointia sekä kaitaelokuvien siirtoa videolle ja DVD:lle.

7. OSALLISTUMISET JA EDUSTUKSET

-26.2. neuvottelu Villilän elokuvakeskuksen kanssa alueen työnjaosta
-Kulttuurinuoret2 -projektin ohjausryhmä, Yrjö Räikkälä
-Porin kaupungin Lastenkulttuurityöryhmä, Yrjö Räikkälä
-Lasten ja nuorten kulttuuri-info Villilässä, Yrjö Räikkälä sekä Ari Impola
-Tampereen lyhytelokuvafestivaalit, KingKong ry:n kokous, Yrjö Räikkälä, Maikki Kantola
-ETKK:n kokoukset, Maikki Kantola.
-Oulun kansainvälinen lastenelokuvafestivaali Oulussa, Maikki Kantola
-Sodankylän elokuvajuhlat, Timo Ali-Hokka sekä Jarmo Mäkelä
-Rauma Blue Sea Film festivalit, työharjoittelija Matti Strengell sekä laitelainaukset
-Yhteisöjäseniä olivat Rauman elokuvaajat ry, Rauman elokuvakerho ry, Porin Videootit ry sekä uutena Euran elokuvaseura ry.
SEKK oli ETKK ry:n, Koulukino ry:n sekä Animaatioklinikka ry:n jäsenjärjestö.

8. ARKISTOINTI JA KIRJASTO

SEKK arkistoi lehtileikkeitä, elokuva-alan lehtiä ja kirjallisuutta. Kirjastosta lainataan ulos. Kursseilla tuotettuja töitä arkistoidaan Porin Videootit ry:n kanssa Talo 45:een. Povi ry:n ja SEKK ry:n tilaamina lehtinä tuli Helsingin Sanomat, Peili, Filmihullu. Lisäksi Filmjournalen sekä muita alan julkaisuja.