SATAKUNNAN ELäVäN KUVAN KESKUS ry

Itsenäisyydenkatu 45, 28100 Pori, puh & fax: (02) 633 0666, sähköposti: sekk@sekk.fi

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

1. YLEISTÄ

Kertomusvuonna 10 vuotta täyttänyt Satakunnan Elvävän Kuvan Keskus toimii alueellisena elokuvakulttuurisena toimijana. Toimintaan kuuluu oleellisesti perustason elävän kuvan kurssitus sekä elokuvakulttuurinen neuvonta. SEKK ry on järjestänyt Satakunnan Ammattikorkeakoulun hallinnoimia ½-vuotisia animaatio- sekä dokumenttityöskentelyn kursseja. Suuri osa alueellisesta koulutuksesta tapahtuu MEKA TV:n (mediaa kaikille -tuotanto-verkosto) alla.

SEKK ry on elokuvakulttuuria sen kaikissa muodoissaan edistävä yhdistys. Omaa elokuvateatteria ei ole eikä vakinainen esitystoiminta kuulu toimintamuotoihin.

Yhdistyksen jäsenyhteisöjä olivat Porin Videootit ry, Rauman elokuvakerho ry sekä Rauman Elokuvaajat ry. SEKK oli Elokuva- ja Televisiokasvatuskeskus ETKK ry:n, Koulukino ry:n sekä Animaatioklinikka ry:n jäsen.

2. TOIMINTA

2.1. Lännen Elävä Kuva -projekti

SEKK:n roolia alueellisen elokuvakulttuurisen verkoston solmuna ryhdyttiin kehittämään "Lännen Elävä Kuva"- projektin myötä. LEK-projektilla koordinoidaan maakunnan elokuvatapahtumia sekä muu elokuvakulttuurinen toiminta sekä kehitetään kaikkinaista tiedotusta. Projekti lähti käyntiin syksyllä, kun sille palkattiin henkilöstö: Projektipäällikkönä aloitti 15.10. Riitta Attila, projektiassistenttina muutamaa päivää aikaisemmin Iiro Keskitalo.

LEK-PROJEKTIN TOIMINTAA v. 2003

Verkoston luominen Internettiin, laajan ja monipuolisen sivuston suunnitteleminen oli kiireellisimpänä hankkeena. Sivuston toimittajaa etsittiin tarjouskilpailulla sekä rakennettiin samanaikaisesti sisältöä. LEK-projektista myös tiedotettiin lehdistötilaisuudella Kauttua Kuvassa, vanhassa elokuvateatterissa ja LEK-kassien muodossa lähettäen tietopakettia pitkin maakuntaa.

Yhteistyökuviot Nakkilan kunnan Villilän elokuvakeskuksen, ja esim. Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin yksikön kanssa aloitettiin. Neuvottelut hankesuunnitelmassa mainitun kuvauspaikka- ja osaajarekisterin sekä elokuvareitistön toteuttamisesta aloitettiin näiden tahojen kanssa.

Iiro Keskitalo selvitti projektiin kuuluvan videotykin ja valkokankaan hankintaa, joka ostettiin ennen vuoden loppua. Samoin editointilaitteiston tarpeista ja mahdollisuuksista tehtiin selvitys.

Elokuvajuhlien yhteismarkkinoinnin suunnittelu aloitettiin.

2.2. Mediavaunu -projekti

MEDIAVAUNU on maaseudun ja Karhuseutu ry:n toiminta-alueen viestintäosaamisen kehittämis- ja aktivoimishanke, joka toteuttaa liikkuvan kaluston avulla viestinnän koulutusta ja omaehtoista mediatuotantoa alueen kylillä. Ideana on kuljettaa auton takakontissa kaikki tarvittava digitaalisen
median tuotantolaitteisto ohjaajineen pieniin kyläyhteisöihin sinne, missä on käyttäjiä mutta ei tarvittavaa laitteistoa eikä osaamista. Hanketta suunnitteli syksyllä -02 läänintaiteilija Noora Männistö, Ari Impola ja toiminnanhoitaja. Siihen haettiin ja saatiin Karhuseudulta Leader+ rahoitusta.

Esiselvitysvaiheessa 1.5. - 38.8.2003 tutustuttiin 11 kylän mahdollisuuksiin 14 eri yhteisön kanssa. Yhteistyötä tehtiin Karhukoto -hankkeen kanssa, jonka kanssa tehtiin yhteinen kylävideo alueen kylistä. Mediavaunua esiteltiin konkreettisesti selvitysvaiheen aikana noin 200 ihmiselle. Vastaanotto oli erittäin myönteinen ja selviä Mediavaunukohteita löytyi jokaisesta käydystä kylästä, joista kolme kohdetta voitiin käynnistää välittömästi.

Varsinainen hanke käynnistyi 6.10.2003 ja kestää 2005 vuoden loppuun saakka. Hanke eteni 2003 puolipäiväohjauksessa tähtäimenä toiminnan täysimittainen toteutus vuosiksi 2004-2005.

Toimintaa kehitettiin 2003 Ahlaisissa 3 eri kylässä, Matomäellä Nakkilassa ja Kokemäen Kauvatsalla kahdessa kylässä. Toimintaa laajennetaan vuoden 2004 alussa kymmeneen eri kohteeseen. Hanke tulee toimimaan kahdeksan kunnan alueella. Mediavaunun Mediapysäkeillä toteutetaan Internet -sivustoja, kylävideoita ja lyhytelokuvia omista lähiympyröistä ponnistaen, omaa kotiseutuaan esille tuoden. Toiminnassa on mukana kaikenikäisiä tekijöitä. Suurimpana käyttäjäryhmänä on lapset ja nuoret.
Mediavaunu tuotteita on esitetty Rauma TV:ssä ja muissa MEKA TV -ohjelmissa. Kattavat sivut toiminnan laajuudesta löytyy Internetissä osoitteessa
www.mediavaunu.net

2.3. MUU ALUEELLINEN TOIMINTA

Animaatiopajat

Ala-asteen kouluilla järjestettiin pala-animaatiopajat Virpi Salon johdolla. Mukana oli Pasi Kuusisto,Kim Tapper sekä toiminnanhoitaja (Vinnarin koulussa). Vinnarin koulu Huittisista, Koskin koulu Kullaan kunnassa sekä Kullanperän koulu Eurajoen kunnassa.

Eurajoen yläaste   21.2., elokuvasitys, Steven Spielberg: E.T., Reijo Varpainen

Viestintäaineen videokurssi Harjavallan yläasteella

Toiminnanhoitaja veti 24.3. – 5.5. välisenä aikana Harjavallan peruskoulun kahdeksansien luokkien viestintäaineiden video-ohjelman teko-osuuden. Kurssi käsitti 14 oppituntia / ryhmä. Ryhmiä oli kymmenen. Oppilaat osallistuivat myös editointiin Casablanca-editointiyksiköillä. Kurssilla valmistui 13 ohjelmaa. Ne osallistuivat "Minun Elokuvani –festivaaliin. Editointivaiheessa olivat mukana ohjaamassa Kim Tapper sekä Pasi Kuusisto.

YÖLABORATORIO

14. – 16.3. Rauman Nuorten musiikki -ja taidetapahtuma.SEKK oli mukana jäjrestelyissä sekä lainasi kuvauskalustoa. Ohjaaja Pete Veijalainen ohjasi yhtä musavideoryhmää. Toista oli ohjaamassa Iiro Keskitalo Raumalta.

Kodisjoen taideleiri 29.7. – 1.8., lasten visuaalisen työskentelyn ohjaus, mm. videokameraa apuna käyttäen, ohjaajana Laura Vahala Raumalta.

Rauman Blue Sea Film Festival 20. - 24.8. Festivaalin käytännön järjestelyihin osallistuminen ja esityskaluston lainaus.

Euran elokuvatapahtuman "KUVA JA TÄHDET" lastennäytösten suunnittelu, toim.hoitaja

"Oppilas kohtaa näyttelijän"

"Oppilas kohtaa näyttelijän" –projekti aloitettiin viime vuoden puolella. Oppilaat saivat nähdä keväällä -02 Jari Forsmanin Porin Cygnaeuksen koulun oppilaitten kanssa tekemän videoelokuvan "Sijaisopettaja" videotykillä esitettynä. Jari Forsman selosti työn vaiheita suunnittelusta, kokeiluista sekä harjoitteluista elokuvan valmistumiseen. Oppilaitten kanssa toteutettiin lisäksi ilmaisuharjoituksia.

Kierros jatkui seruaavasti: 10.2. Lassilan koulu, 12. 2. Söörmarkun koulu, 5. 3. Kirkonkylän koulu, 6. 3. Peränkylän koulu sekä Niemenkylän koulu.

"Maailma koomikon silmin"

Näyttelijä Jari Forsmanin vetämänä toteutettiin koululaisille suunnattu elokuvaa, teatteria ja klovneriaa yhdistelevä teatteriesitys. Esitys suunniteltiin oppitunnin mittaiseksi ja suunnattiin lähinnä ala-asteen viidesluokkalaisista lukiolaisiin.

Päämääränä oli tuoda esiin komiikan eri lajeja mykkäelokuvien mestareiden hengessä. Esityksessä kaksi kuvitteellisen koomikkoliiton henkilöä näytti videotykillä lyhyitä näytteitä Chaplinin, Laurel & Hardyn ja Buster Keatonin elokuvista ja kommentoi nähtyä draaman ja klovnerian keinoin.

Esityksiä oli kertomusvuonna 19. Mukana oli Porin, Rauman, Euran, Karvian, Punkalaitumen, Honkajoen ja Huittisten kouluja.

Viirun Syntymäpäivä –elokuvan esitetykset 35 mm:n kopiolla. Reijo Varpainen.

9.12. Lyttylän entisellä koululla, 15.12. Reposaaren koululla, 28.12. Kullaalla Harjula-talossa, 29.12. Lattomerellä Nuorisoseuran talolla. Katsojia noin 150.

2.4. MEKA TV         MEDIAA MEILLE KAIKILLE 2003

MEKA TV toimii liikkuvana ja itsenäisenä SEKK koulutus- ja toimintayksikkönä. Toimintaa järjestettiin lapsille, nuorille, erityisryhmille, aikuisopiskelijoille sekä erilaisille yhteisöille MEDIAA KAIKILLE periaatteen mukaan.

MEKA TV tuotti 2003 vuonna 14 videota, 8 TV ohjelmaa, 1 Internet verkkolehden, 5 kurssia + 8 Mediavaunu kurssia, järjesti 8 ensi-iltaa ja tilaisuutta sekä sai Tampereen lyhytelokuvajuhlien 2003 yhteydessä järjestetyillä erityisryhmien Tähdenlentoja elokuvatapahtumassa 6 palkintoa.

MEKA TV työllisti yhden ohjaajan koko vuoden sekä muutamaa ohjaajaa osa-aikaisesti. Alkuvuonna toteutettiin 1000 VUOTTA ELÄMÄNVIISAUTTA projektia Alfred Kordelinin säätiön tuella ja osin tämän tuen avulla saatiin myös ammattimainen kuvaus- ja editointikalusto käyttöön. Kalustoa on täydennetty pitkin vuotta ja on ajan tasalla olevaa tekniikkaa kovaan käyttöön.

Satakunnan keskussairaalassa tehtiin teatteri-ohjaaja Pekka Saariston kanssa näytelmällinen opetuselokuva "JOHDOISTA ON KYSYMYS". MEKA TV oli mukana tekemässä TV-2:n ja AVEKin Toinen Suomi dokumenttiprojektissa kolmea eri dokumenttia. Toinen Suomi -projektin ohessa tehtiin myös kokonaisvaltainen Kodisjoki -projekti, jossa kaikki Kodisjoen ala-asteen koululaiset tekivät omaa elokuvaa. Kesällä Kodisjoella TV-2:sen kuvausten ohessa dokumentointiin ja järjestettiin Kodisjoen Taideleirille kuvauskoulutusta. Syksyllä toteutettiin 3 kouluprojektia Kokemäen Kauvatsalla ja Matomäellä, joiden tuloksina syntyi 3 lastenelokuvaa.

Merikarvian kansalaisopistossa toiminut KeViKe piiri aloitti 10. toimintakautensa. Syksyllä kuvattiin kaksi dokumenttielokuvaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle, joka oli myös isoin MEKA TV:n työllistäjä. Honkalammen kehitysvammaisten viestintäleirille Pohjois-Karjalassa osallistuttiin nyt 5. kertaa. Tähdenlentoja ry. tilasi kehitysvammaisille elokuvatyöpajoja, joita järjestettiin seitsemälle eri kehitysvammaisten toimintayhteisölle ympäri Satakuntaa. Pajat työstivät yhteensä 20 lyhytelokuvaa kahden kuukauden aikana, joista 8 palkittiin 2004 Tähdenlentoja tapahtumassa.

MEKA TV:n toiminta näkyy lähes reaaliaikaisesti netissä: meka.tv. Toiminta ja kalusto valjastettiin vuoden lopussa Mediavaunu-projektin käyttöön, joten loppuvuonna toimintaa ei ole ollut tilaustöitä lukuun ottamatta. Varsinkin kehitysvammaisten elokuvatuotantoon on vaikea löytää tukea, vaikka tarve on suuri ja näyttöäkin siitä on.

KURSSIT
1. Viestintäkurssi Väinölän kirjatuvalla 17.-19.3. ja 24.-25.3.2003
2. Mauri Kenttä -kurssi 2.-30.4.2003
3. Elokuvaprojekti Kodisjoen koululla, 8.1.-27.5.2003
4. Kodisjoen taideleirillä kuvausryhmä, 29.7.-1.8.2003
5. Honkalammen viestintäkurssin videopaja, 29.9.-3.10.2003

ENSI-ILLAT, ESITYKSET
1. SINIKELLO ensi-ilta, 30.1.2003
2. Johdoista on kysymys - ensi-esitys, Satakunnan keskussairaala, 11.3.2003
3. Mauri Kenttä harjoitelmia ensi-esitys, Toinen Suomi projekti, 30.5.2003
4. Kodisjoen kouluelokuvat Kodisjoen koululla, 27.5.2003
5. Vespuolen asumismessut VIDEOPOSTIA KARHUKODOSTA video, 12.-20.7.2003
5. Mediavaunu Kauvatsassa, 4 lastenlyhytelokuva näytöstä, 26.8.2003
6. 4 lyhytelokuvan ensi-illat Honkalammella, 3.10.2003
7. Ensi-ilta, Matomäen koulu, 16.12.2003

JULKAISUT
PINNAKE - Väiskilän Vanamot -
www.meka.tv/pinnake/vaiskila -verkkolehti 25.3.2003

PALKINNOT
Tähdenlentoja elokuvatapahtuma 5.3.2003 animaatiosarjan 1. ja 2. palkinto, 1. palkinto minuuttisarjassa ja 2. palkinto kolmen minuutin fiktiosarjassa sekä kaksi "TÄHDENLENTOJA-HIIRI" kannustuspalkintoa

2.5. MUU TOIMINTA

"Unelmatehdas" Kulttuuritalo Annankatu 6:ssa Porissa. Tiloihin koottiin lapsille erilaisia mahdollisuuksia kokeilla liikkuvan kuvan eri muotoja. Oli elokuvanäyttelemisen paja, karaokemusavideopaja sekä animaatiopaja. Lisäksi saattoi kokeilla katuhaastattelua. Päivän aikana kävi yli sata lasta. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa näyttelijä Jari Forsman, Kim Tapper, Virpi Salo, Elli Pekkola, Marianna Hietala, Eeva-Maria Söderberg, Iiris Helpiö sekä SEKK:n harjoittelija Emmi Koivumäki ja toiminnanhoitaja Yrjö Räikkälä.

Videokurssi lähiölapsille Sampolassa Puhurintien asukastuvalla helmikuussa. Pasi Kuusisto ohjasi muutaman lapsen videoryhmän työskentelyä.

Editointiopetus Sampolassa Puhurintien asukastuvalla maaliskuussa, Marko Moisander ohjasi.

Porin pajakoulun (ent. tarkkailuluokat) editointiohjaus 7. – 9.4., Pasi Kuusisto

Taikametsä-projekti. Satakunnan Taidetoimikunnan ja Väinölän asukkaiden yhdessä toteuttama lasten taideprojekti entisellä Radioasemalla. SEKK ry:n toimesta videokuvattiin Taikametsän rakentamisvaihe, Jukka Aaltonen.

Jelppi-projektin nuorten kanssa toteutettiin "Luuserit" –videoelokuva loka - marraskuussa. Nuoria ohjasi näyttelijä Jari Forsman ja elokuvan kuvasi ja editoi Kim Tapper.

Väinölän koulun videoelokuvaprojekti, huhti - toukokuu, Näyttelijä Jari Forsman ohjasi 5 – 6 luokkien oppilaita. Elokuvan "Orvot" kuvasi Kim Tapper

Pori Dance Company, useiden esitysten taltiointi keväällä ja syksyllä Porin Teatterilla, Kim Tapper

Vammaisten musiikkileiri Jämijärvellä 29.9. – 2.10., kuvaus, Marko Moisander

"Toinen Suomi –dokumenttiprojektin tuotantojulk.tilaisuuden esitysjärjestelyt 6.2.

3. TIEDOTUS

SEKK ry tiedottaa alueellaan tapahtuvasta sekä omasta että muiden toimijoiden elokuva- sekä yleiskulttuurisesta toiminnasta. Oman nettisivuston lisäksi tiedotukseen kuuluu sähköpostilistat. Alueen elokuvateatterien ajantasalla olevat ohjelmistot ovat nähtävillä nettisivuilla.

4. TALOUS

Loppuvuonna yhdistys joutui ottamaan lainaa 14.000,- projektien rahoituksen takapainotteisuuden vuoksi. Siirtovelkoina siirtyi myös loppuvuoden palkkojen TEL-maksuja. Timo Kuoppalan palkkaukseen yhdistys sai Työvoimahallinnolta työllistämisavustusta.

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -57.379,27 ja tilikauden kirjanpidollinen alijäämä 6.896,44 euroa. Yhdistyksen kaluston arvo oli vuoden lopussa (10.843,58) euroa.

Avustuksia yhdistykselle myönnettiin seuraavasti:

Satakunnan taidetmk: elokuvakulttuuritoim. 8.800,-
Opetusministeriö: elokuvakulttuuritoim. 22.000,-
Porin kulttuuriltk: tilavuokraan 6.337,-
Valt. Elok.taidetmk:, projektituki 1.000,-
Valt. Näyttämötaidetmk:, projektituki 5.000,-

5. HALLINTO

SEKK:n hallituksessa oli edustus Porista, Raumalta, Ulvilasta ja Pomarkusta. Puheenjohtaja oli Juha Selin. Muut hallituksen jäsenet olivat Juha-Matti Kivistö, varapj., Kirsi Koivunen, Yrjö Räikkälä, sihteeri / tal.hoit., Timo Ali-Hokka, Ari Impola, Marko Moisander, Jarmo Mäkelä, Turkka Suuriniemi, Reijo Varpainen.

Varajäsenet: Mika Haavisto, Maija Kantola, Outi Ylä-Outinen, Iiro Keskitalo, Kim Tapper, Johanna Rantonen, Leena Blåfield, Esa Mäkelä ja Waldemar Dziok.

Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Sääntömääräiset yleiskokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä.

5.1. TOIMINNAN TOTEUTTAJAT

SEKK:n toiminnanhoitaja toimi Yrjö Räikkälä. Tehtävinä toiminnan suunnittelu sekä toteuttaminen, hallinnon sekä talouden hoito.

Työvoimatoimistosta oli harjoittelussa …. Timo Kuoppala. …lähtien hänet työllistettiin puolipäiväisesti työllistämistuella

Kulttuurinuoret -projektista oli harjoittelussa Emmi Koivumäki 13.10. lähtien.

Näyttelijä Jari Forsman, Pasi Kuusisto, Virpi Salo sekä Kim Tapper sekä Ari Impola tekivät lisäksi projektikohtaisia tehtäviä. Kesätyöntekijänä oli Jukka Aaltonen. Rasmus Bamberg Cygnaeuksen koulusta TET-harjoittelussa, vk 46 - 37.

6. TALO 45, SEKK ry:n TOIMITILAT

SEKK:n toimii Porin kaupungin tilayksiköltä 120 m2:n vuokraamissa toimitiloissa, TALO 45:ssä. Samassa talossa toimii myös Porin Videootit ry:n sekä "Minun Elokuvani" -videofestivaalin toimisto.

Talo 45:n monitoimisali, joka toimii kurssitusten luokkana, on myös sopiva elokuvaesityksiin konehuoneineen. Porin työväenopiston sekä Porin Lasten ja nuorten kuvataidekoulun video- ja animaatiokurssit ovat kokoontuneet salissa viikoittain.

6.1. ANIMAATIOSTUDIO

Animaatiostudio perustettiin v. 1999. Se on toiminut tähän asti pääasiassa animaatiokurssien sekä "Mediatiimi"-koulutusten käytössä.

Studion kalusto on koulutusten lisäksi ollut jonkin verran ulkopuolisessa käytössä erilaisissa kurssituksissa sekä erilaisten animaatio- ja video-ohjelmien valmistuksessa. Editointilaitteina on kaksi Premiere-työasemaa sekä yksi Casablanca-työasema. Laitteilla on tehty myös asiakaseditointitöitä. Kaikki SEKK:n harjoittelijat ovat tehneet oman animaatioelokuvansa studiossa.

6.2. KALUSTO

Salissa on elokuva- ja videoesityslaitteisto, joka on myös liikutettavissa.
Studion laitteisto: piirrospöytiä, Animac-animaatiopiirrostesteri, 16 mm:n kamera, 2 tietokone-editointi sekä CASABLANCA –editointityöasemat, kuvaskanneri, animointipöytä, MiniDisc-ääni-tallennin ja -soitin, valaisimia, 16 mm:n leikkauspöytä, TV-monitoreja, äänentoistokalustoa, S-VHS-nauhurit, MV-kehitysvarustus, kaksi Sony DV-kameraa, jalustoja. Jäsenjärjestö Porin Videootit ry:n DV-kameravarustus on sijoitettuna Talo 45:een. Toiminnoissa oli käytössä myös MEKA TV:n tuotantokalusto.

6.3. TOIMINTAA TALO 45:SSÄ

-"Glimppizoppa" –animaatioleiri lapsille, 9. – 13.6.
-Syyskaudella lasten animaatiokerho viikottain
-8.10. Cygnaeuksen koulusta ryhmä "Maailma Koomikon Silmin" -esityksessä
-Eri tahot ovat pitäneet tiloissa kokouksiaan ja neuvotteluita.

7. OSALLISTUMISET JA EDUSTUKSET

-Kulttuurinuoret2 -projektin ohjausryhmä, Yrjö Räikkälä
-Porin kaupungin Lastenkulttuurityöryhmä, Yrjö Räikkälä
-Tampereen lyhytelokuvafestivaalit 10. - 13.3.??? & KingKong ry:n kokous,
-EU-hankekoulutukset, toiminnanhoitaja, 5.6. & 23.10.
-ETKK:n kokoukset, Maikki Kantola
-XVIII kansainvälinen lastenelokuvafestivaali Oulussa 17. - 23.11., Maikki Kantola
-Rauma Blue Sea Film Festival 20. - 23.8., Maikki Kantola, Marko Moisander
-Sodankylän elokuvajuhlat, 11.–15.6., Kirre Koivunen, Iiro Keskitalo, Jarmo Mäkelä
-"Toinen Suomi" –dokumenttiprojektin koulutukset, toiminnanhoitaja
-Toiminnanhoitaja oli mukana yhtenä ohjaajana TV2:sen sekä AVEK:n -"Toinen Suomi" -dokumenttiprojektin 3-tuntisessa dokumenttituotannossa.
-ETKK:n ja Koulukinon järjestämä Mediakasvatusseminaari 10.10., toiminnanhoitaja
-Maailma auki seminaari 20.10. Promenadikeskus, Pori
16.8. Rauma Blue Sea Film festivalin ja SEKK ry:n yhteinen 10-vuotisjuhla Kuuskajaskarissa
-Toiminnanhoitaja osallistui Animatrix-festivaalin kaitaelokuvakilpailuun "Vuoro"-nimisellä työllä marraskuussa.
-28.11. Jelppi-projektin päättäjäiset Promenadikeskus, Jari Forsman. Hänen Jelppi-nuorten kanssa tekemä videoelokuva "Luuserit" esitettiin isolla kankaalla.

8. ARKISTOINTI JA KIRJASTO

SEKK arkistoi lehtileikkeitä, elokuva-alan lehtiä ja kirjallisuutta. Kirjastosta lainataan ulos. Kursseilla tuotettuja töitä arkistoidaan Porin Videootit ry:n kanssa Talo 45:een. Povi ry:n ja SEKK ry:n tilaamina lehtinä tuli Helsingin Sanomat, Peili, Filmihullu

 

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1. - 31.12.2003 RAPORTOINTI 21.3.2004

Tili Nimi Saldon muutos Ed. vuosi Ero

VARSINAINEN TOIMINTA

OPINTO- JA KOULUTUSTOIMINTA

TUOTOT

3011 Avustukset kursseihin 3 722,75 515,00 3 207,75

3019 Muut opinto/koul. tuotot 11 706,22 0,00 11 706,22

* 15 428,97 515,00 14 913,97

KULUT

3020 Palkat ja palkkiot 23 484,87- 6 260,06- 17 224,81-

3021 Sosiaalikulut 418,73- 824,15- 405,42

3022 Matkakorvaukset/pv-rahat 4 527,13- 2 501,34- 2 025,79-

3025 Koulutusmaksut ja opintomateriaali 68,00- 1 606,32- 1 538,32

3026 Elokuvavuokrat&rahdit 779,13- 0,00 779,13-

3027 Kalustovuokrat 1 444,00- 0,00 1 444,00-

3028 Tarvikehankinnat 1 229,32- 0,00 1 229,32-

3029 Muut opinto/koul.toiminnan kulut 886,34- 2 186,69- 1 300,35

* 32 837,52- 13 378,56- 19 458,96-

** YHTEENSÄ 17 408,55- 12 863,56- 4 544,99-

VIRKISTYSTOIMINTA

KULUT

3126 Illanvietot ja juhlat 738,45- 0,00 738,45-

* 738,45- 0,00 738,45-

** YHTEENSÄ 738,45- 0,00 738,45-

TIEDOTUSTOIMINTA

KULUT

3221 Ilmoitukset 756,55- 180,59- 575,96-

3222 Lehtitilausmaksut 35,00- 0,00 35,00-

3223 Tiedotustilaisuudet 8,64- 36,32- 27,68

* 800,19- 216,91- 583,28-

** YHTEENSÄ 800,19- 216,91- 583,28-

YLEISTOIMINTA

TUOTOT

3617 Työllistämistuet 8 167,41 1 488,75 6 678,66

3619 Yleistoiminnan tuotot 0,00 17 908,83 17 908,83-

* 8 167,41 19 397,58 11 230,17-

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

3620 Palkat ja palkkiot 24 395,00- 19 230,40- 5 164,60-

3621 Sosiaaliturvamaksut 722,91- 544,00- 178,91-

3622 Matkakorv. ja päivärahat 323,60- 288,10- 35,50-

3623 Työntekijöiden vakuutusmaksupidätykset 1 279,51 3 310,49- 4 590,00

3624 Eläkevakuutukset 5 413,27- 0,00 5 413,27-

3625 Tapaturma- ja työttömyysvakuutukset 224,53- 0,00 224,53-

3629 Muut toimihenkilökulut 1 191,76- 0,00 1 191,76-

* 30 991,56- 23 372,99- 7 618,57-

POISTOT

3810 Poistot kalustosta 3 955,94- 3 812,94- 143,00-

* 3 955,94- 3 812,94- 143,00-

TOIMISTOKULUT

3630 Posti ja puhelin 464,43- 567,34- 102,91

3631 Toimistotarvikkeet 409,59- 1 051,40- 641,81

3632 Kirjanpito ja tilintarkastus 379,46- 625,25- 245,79

3633 Pankkikulut 228,38- 230,73- 2,35

3634 Kopiokonevuokrat 1 261,52- 0,00 1 261,52-

3635 Internetkulut 696,64- 615,56- 81,08-

3639 Muut toimistokulut 48,33- 579,45- 531,12

* 3 488,35- 3 669,73- 181,38

KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT

Tili Nimi Saldon muutos Ed. vuosi Ero

3645 Järjestämiskulut 0,00 111,53- 111,53

3649 Muut Kokous/neuvottelukulut 212,89- 0,00 212,89-

* 212,89- 111,53- 101,36-

TOIMITILAKULUT

3650 Toimitilavuokrat 6 350,54- 6 338,30- 12,24-

3652 Korjaukset 0,00 50,00- 50,00

3654 Siivous ja puhtaanapito 343,90- 369,45- 25,55

3655 Vakuutusmaksut 276,92- 366,38- 89,46

3657 Vartiontipalvelut 605,54- 410,40- 195,14-

3659 Muut toimitilakulut 0,00 8,41- 8,41

* 7 576,90- 7 542,94- 33,96-

JÄSENMAKSUT

3660 Jäsenmaksut 154,00- 27,00- 127,00-

* 154,00- 27,00- 127,00-

EDUSTUS JA HUOMAAVAISUUS

3671 Onnittelut/huomaavaisuus 0,00 16,82- 16,82

* 0,00 16,82- 16,82

MUUT YLEISTOIMINNAN KULUT

3700 Muut yleistoim. kulut 234,85- 115,05- 119,80-

* 234,85- 115,05- 119,80-

** YLEIST.KULUT YHT 46 614,49- 38 669,00- 7 945,49-

*** YLEIST.YHTEENSÄ 38 447,08- 19 271,42- 19 175,66-

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

**** 57 394,27- 32 351,89- 25 042,38-

VARAINHANKINTA

TUOTOT

6010 Jäsenmaksutuotot 115,00 115,00 0,00

* 115,00 115,00 0,00

** YHTEENSÄ 115,00 115,00 0,00

**** TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 57 279,27- 32 236,89- 25 042,38-

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

KULUT

7030 Muut rahoituskulut 100,00- 0,00 100,00-

* 100,00- 0,00 100,00-

** YHTEENSÄ 100,00- 0,00 100,00-

**** TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 57 379,27- 32 236,89- 25 142,38-

YLEISAVUSTUKSET

7071 Taidetoimikunnan avustukset 8 800,00 10 259,47 1 459,47-

7073 Opetusministeriön avustukset 30 200,00 16 000,00 14 200,00

7074 Porin kaupungin vuosiavustus 6 200,00 6 337,00 137,00-

7075 Maa- ja metsätalousministeriö, 3 361,84 0,00 3 361,84

7076 Kuntarahoitusosuudet, LEK 840,00 0,00 840,00

7077 Karhuseutu ry:n hanketuki 1 080,99 0,00 1 080,99

* 50 482,83 32 596,47 17 886,36

**** TILIKAUDEN TULOS 6 896,44- 359,58 7 256,02-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ + (ALIJÄÄMÄ -)

 

T A S E 31.12.2003

Tilikausi Tilikausi

VASTAAVAA 2003 2002

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto ................................................. 11 867,85 11 438,64

Yhteensä .............................................................. 11 867,85 11 438,64

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 11 867,85 11 438,64

--------------- --------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset ....................................................... 156,40 0,00

Yhteensä ............................................................... 156,40 0,00

Rahat ja pankkisaamiset ......................................... 8 922,93 2 232,46

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 9 079,33 2 232,46

-------------- ---------------

VASTAAVAA 20 947,18 13 671,10

======== =========

Tilikausi Tilikausi

VASTATTAVAA 2003 2002

OMA PÄÄOMA

Yhdistyspääoma .................................................... 12 849,33 12 489,75

Tilikauden voitto(tappio) ...................................... 6 896,44- 359,58

OMA PÄÄOMA 5 952,89 12 849,33

-------------- --------------

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta ...................................... 14 000,00 0,00

Yhteensä 14 000,00 0,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut velat ............................................................... 994,29 821,77

Yhteensä 994,29 821,77

VIERAS PÄÄOMA 14 994,29 821,77

---------------- ----------------

VASTATTAVAA 20 947,18 13 671,10

========== =========