SATAKUNNAN ELäVäN KUVAN KESKUS ry

Itsenäisyydenkatu 45, 28100 Pori, puh & fax: (02) 633 0666, sähköposti: sekk@sekk.fi

TOIMINTAKERTOMUS V. 2002

 

1. YLEISTÄ

Vuosi 2002 oli Satakunnan Elokuvakeskuksen kymmenes vuosi alueellisena elokuvakulttuurisena toimijana. Keskuksen toiminta käsittää myös elävän kuvan kouluttamista. SEKK on järjestänyt Satakunnan Ammattikorkeakoulun hallinnoimia ½-vuotisia animaatio- sekä dokumenttityöskentelyn kursseja. MEKA TV (mediaa kaikille -tuotanto-verkosto) on oleellinen osa SEKK:n niin lasten ja nuorten, kuin muidenkin ryhmien alueellisessa liikkuvan kuvan kulttuurityössä.

Satakunnan elokuvakeskus on elokuvakulttuuria sen kaikissa muodoissaan edistävä yhdistys. Omaa elokuvateatteria ei ole eikä vakinainen esitystoiminta kuulu toimintamuotoihin.

Yhdistyksen jäsenyhteisöjä olivat Porin Videootit ry, Rauman elokuvakerho ry sekä Rauman Elokuvaajat ry. SEKK oli Elokuva- ja Televisiokasvatuskeskus ETKK ry:n, Animaatioklinikka ry:n sekä Porilaiset kulttuurijärjestöt ry:n jäsen. Loppuvuodesta SEKK liittyi Koulukino ry:n jäseneksi.

2.1. TOIMINTA

SEKK ry:n toiminta painottui alkuvuonna koulutukseen ja kurssitukseen. Loppuvuonna pääasiassa tulevien uusien toimintamuotojen suunnitteluun. Alueellisen toimintaan tulee uusia elementtejä "Lännen Elävä Kuva"- sekä "Mediavaunu"-projektien myötä.

Mediavaunu on suunnitelma alueen kylissä kiertävän mediavaunun toiminnasta. Siinä on mobiili kurssitusvalmius: kouluttaja, videokamera, editointityöasema, kuvan- ja äänenkäsittely- sekä internetvalmius. Sillä tuotetaan:

-Video-ohjelman sekä animaation peruskursseja lapsille, nuorille ja harrastuspiireille.

-Internet- ja viestintäosaamisen kurssitusta eri kohderyhmille, tarvittaessa myös yrityksille, peruskäyttöopetusta, kylän yhteisiä mediatalkoo- ja viestintäpäiviä.

Mediavaunutoimintaa suunnittelivat toiminnanhoitaja, MEKA TV:n Ari Impola sekä läänintaiteilija Noora Männistö. EAKR-rahoitusta haetaan mm. Karhuseutu ry:ltä.

Toinen Suomi

YLE TV 2 Dokumenttiprojekti ja AVEK aloitti Porissa "Toinen Suomi" –koulutus- ja tuotantoprojektin. Projektiin osallistuu alan opiskelijoita, ammatissa toimineita sekä paikallisia tuotantoyhdiöitä. Projekti käsittää seminaareja, joissa koulutetaan alueellisia tekijöitä ja kehitetään heidän ideoitaan tuotannoiksi. Koulutustapahtumia vetävät Suomen parhaat ammattilaiset ja kansainvälisesti tunnetut tekijät. Koulutus seuraa kiinteästi myös tuotantoa. Jokainen tuotantoon hyväksyttävä elokuva toteutetaan käyttäen Professional supporter -menetelmää.

Toinen Suomi tähtää osaamisen kasvattamiseen verkottamalla yhteen alueiden elokuvantekijöitä, ajattelijoita, oppilaitoksia ja kansalaisaktiiveja käytännön tekemiseen. SEKK ry oli mukana toiminnan aloittamisessa. Toiminnanhoitaja on henkilökohtaisesti mukana eräissä tuotannoissa.

2.2. TOIMINTA ALUEELLA

Viestintäaineen videokurssi Harjavallassa

Toiminnanhoitaja veti 2.4. – 16.5. välisenä aikana kahdeksansien luokkien viestintäaineiden video-ohjelman teko-osuuden. Kurssi käsitti 14 oppituntia / ryhmä. Ryhmiä oli neljä. Oppilaat osallistuivat myös editointiin Casablanca-editointiyksiköillä. Kurssilla valmistui 13 ohjelmaa. Ne osallistuivat "Minun Elokuvani –festivaaliin. Editointivaiheessa olivat mukana ohjaamassa Kim Tapper sekä Pasi Kuusisto.

Mari Rantasilan "Pieniä eroja" –elokuvan kierros

SEKK:n aluetoimintaan kuuluvien koulukiertueiden periaate on viedä elokuva ja sen ohjaaja sellaisiin kuntiin, joissa ei elokuvateatteria ole tai paikkakunnan lasten ja nuorten on lähes mahdotonta käydä elokuvissa pitkien matkojen vuoksi. Kouluilla ei myönteisestä suhtautumisestaan kuitenkaan yleensä ole varaa osallistua kustannuksiin.

Syksyllä toteutettiin Mari Rantasilan "Pieniä eroja" –elokuvan kierros yläasteen kouluissa. Mari Rantasila vieraili 19.9. Eurajoella sekä Kiukaisissa, 20.9. Köyliössä sekä Eurassa. Elokuva esitettin kouluissa edellisellä viikolla.

Lakukärryanimaatiopajat

Satakunnan Taidetoimikunta toteutti Lakukärryt –nimisen monimuotoisen lastenkulttuuriprojektin eri tahojen kanssa Satakunnan alueella. SEKK ry oli mukana suunnittelemassa tätä "Lakukärryt" –projektia ja toteutti omalla tahollaan animaatiopajoja muutamassa alueen alaluokkien koulussa. Lakukärrypajassa koululaiset tekivät 3 – 4 animaatioelokuvaa / koulu. Paja järjestettiin v. –02 puolella Ulvilan Vanhakylän koulussa, Huittisten Suttilan koulussa sekä lisäksi kulttuuritalo Annankatu 6:ssa Porissa.

Jari Forsmanin kierros

Loppuvuonna toteutettiin Jari Forsmanin vierailukierros alakouluihin. Oppilaat saivat nähdä keväällä Porin Cygnaeuksen koulussa oppilaitten kanssa tehdyn elokuvan "Sijaisopettaja" videotykillä esitettynä. Jari Forsman selosti työn vaiheita alun suunnittelusta, kokeiluista sekä harjoitteluista elokuvan valmistumiseen. Oppilaitten kanssa toteutettiin lisäksi ilmaisuharjoituksia. SEKK ry tuki Sijaisopettaja –elokuvan valmistusta. Kierrosta jatketaan vuoden 2003 puolella.

Vierailut: 27.11. Panelia (59), 10.12. Honkilahti (80), 11.12. Palus (13), Leineperi, 12.12. Hinnerjoki (57).

Lisäksi toimintavuonna tapahtui lukioiden sekä ala-asteiden elokuvateemapäivien neuvontaa sekä elokuvien valinnan avustusta.

2.3. MEKA TV

                                        MEKA TV on SEKKin alueellinen liikkuva koulutus- ja tuotantoyksikkö.

Vuosi 2002 oli MEKA TV muutosten vuosi. Tuki erityisryhmien kulttuuritoiminnalle loppui lähes tyystin ja aiemmin Satakunnan erityishuoltopiirin yhteydessä toiminut kulttuuriverkosto sijoittautui kokonaan SEKKin siipien suojaan.

Varsinaista tukea omaan toimintaan ei löytynyt, mutta erilaisten projektien eri yhteisöiden kanssa ja tilaustöiden yhteydessä saatiin näyttäviä tuloksia.

MEKA TV 2002 TOIMINTA
* 14 videota
* 7 TV ohjelmaa
* 7 kurssia
* 2 teatteriesitystä
* 2 verkkojulkaisua
* 8 ensi-iltaa ja esitystapahtumaa

Merkittävimmät
* Dokumentti tanssiterapiasta Pohjois-Karjalassa tanssiterapeutti Kaisu Miettisen ohjaamana
* Matomäki Maailmankartalle, Matomäen koulun elokuvaprojekti Nakkilassa
* Kuvattiin Ravaninkodon kehitysvammaisten asuntolan matka 9 eri maahan. Mukana Ari Impola, Marko Moisander ja Piia Nordling SEKKistä.
* Arvo Salon laulunäytelmän Ouraoopperan syntyvaiheista kertova dokumentti
* Viestintäkurssi työttömille Raumalla
* Honkalammen kehitysvammaisten viestintäleirillä Pohjois-Karjalassa tehtiin animaatioita
* Merikarvian työkeskuksen kansalaisopistopiirissä tehtiin kaksi animaatioelokuvaa, jotka saivat Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä "Tähdenlentoja" -lyhytelokuvakilpailussa 2 ensimmäistä palkintoa. Ryhmien ohjaajana toimi Pasi Kuusisto.
* 5 tähden pajan lapsille järjestettiin nettipajailtoja Porin Sampolan lähiössä.
* Syksyllä osallistuttiin TV 2 ja AVEK Toinen Suomi koulutus- ja tuotantoprojektiin, joka tuottaa 3 eri MEKA luokan projektia valtakunnalliseen verkkoon vuonna 2003 - Mauri Kenttä Oy Isolinnankadulla, dokumentti Kodisjoesta ja lastendokumentin Hurmaava Resiinaralli

TULEVAISUUS
MEKA TV:tä kehitetään SEKKin alueellisena toimijana MEDIAVAUNU -projektin myötä. MEKA TV toteuttaa myös Toinen Suomi -dokumenttiprojektissa kolmea eri dokumenttia.

2.4. MUU TOIMINTA

Tammikuu, Cygnaeuksen koulun luokkaretkivideo, kuvaus ja editointi Waldemar Dziok

                                        12.4. Harrastajateatteri ULPU:n koosteen valmistus

22.5. Harjavallan 9. luokan oppilaiden viestintäkurssin lopputyön valmistuksen avustaminen

28.5. Koulukarnevaalit, elokuvaesitykset Porin teatterilla 1 – 2 luokkien oppilaille

22.5. Jari Forsmanin ja Cygnaeuksen koulun oppilaitten tekemän "Sijaisopettaja" –elokuvan esitykset Kino Palatsissa. SEKK ry tuki elokuvan valmistamista.

3. ANIMAATIOSTUDIO

Animaatiostudio perustettiin v. 1999. Se on toiminut tähän asti pääasiassa animaatiokurssien sekä "Mediatiimi"-koulutusten käytössä.

Studion kalusto on koulutusten lisäksi ollut jonkin verran ulkopuolisessa käytössä erilaisissa kurssituksissa sekä animaatio- ja video-ohjelmien valmistuksessa. Kalustoa lisättiin hankkimalla RT2500 –editointityöasema. Laitteilla on tehty myös asiakaseditointitöitä.

Porin taidekoulun opiskelijoiden muodostama ryhmä valmisti syksyllä animaatioelokuvan.

4. TALOUS

SEKK ry:n rahoituspohjaa laajensi alkuvuonna vielä SAMK:n täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoiman ESR-rahoitteinen Mediatiimi-kurssi. Loppuvuonna yhdistys sai Työvoimahallinnolta sekä Porin kaupungin Jelppi –projektilta työllistämisavustusta Kim Tapperin palkkaukseen.

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 32.351,89 ja tilikauden kirjanpidollinen ylijäämä 359,58 euroa. Yhdistyksen kaluston arvo oli vuoden lopussa 10.843,58 euroa.

Avustuksia yhdistykselle myönnettiin seuraavasti:

                                        Satakunnan taidetoimikunta: 5.886,-
  
                                                 Satakunnan taidetoimikunta, hanketuki (lännen kuva): 3.364,-
  
                                                 Opetusministeriö, elokuvakulttuuritmk: 16.000,-
  
                                                 Porin kulttuurilautakunta, vuokratuki: 6.337,-

5.1. HALLINTO

SEKK:n hallituksessa oli edustus Porista, Raumalta, Ulvilasta ja Pomarkusta. Puheenjohtaja oli Juha Selin.

Muut hallituksen jäsenet olivat Maikki Kantola, (varapj.), Yrjö Räikkälä (sihteeri, taloudenhoitaja), Timo Ali-Hokka, Ari Impola, Juha-Matti Kivistö, Marko Moisander, Jarmo Mäkelä, Turkka Suuriniemi, Reijo Varpainen.  Varajäsenet: Frej Blomqvist, Leena Blåfield, Haataja Päivi, Haavisto Mika, Eija Hietanen, Iiro Keskitalo, Juha Kivioja, Piia Nordling, Outi Ylä-Outinen, Johanna Rantonen. Hallitus kokoontui kolme kertaa. Sääntömääräiset yleiskokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä.

5.2. TOIMINNAN TOTEUTTAJAT

SEKK:n toiminnanhoitaja toimi Yrjö Räikkälä. Tehtävinä toiminnan suunnittelu sekä toteuttaminen, hallinnon sekä talouden hoito.

Kulttuurinuoret -projektista oli työllistettynä Pasi Kuusisto 31.5. asti sekä 1.8. – 30.11.. Jelppi-projektista oli harjoittelijana Kim Tapper 17.4. lähtien. Elokuun xx. hänet työllistettiin. Kesätyöntekijänä toimi kesäkuussa Elli Pekkola palkattuna puoliksi Porin Videootit ry:n kanssa.

Lyhytkurssien toteuttamisessa toimivat lisäksi Virpi Salo, Marko Moisander, sekä MEKA TV:n Ari Impola.

6.1. TALO 45 – SEKK ry:n TOIMITILAT

SEKK:n toimii Porin kaupungin tilayksiköltä 120 m2:n vuokraamissa toimitiloissa, TALO 45:ssä. Samassa talossa toimii myös Porin Videootit ry:n sekä "Minun Elokuvani" -videofestivaalin toimisto.

Talo 45:n monitoimisali, joka toimii kurssitusten luokkana, on myös sopiva elokuvaesityksiin konehuoneineen. Porin työväenopiston sekä Porin Lasten ja nuorten kuvataidekoulun video- ja animaatiokurssit ovat kokoontuneet salissa viikoittain

6.2. TOIMINTAA TALO 45:SSÄ

                                    - "Nakkisoosi" –animaatioleiri lapsille, 10. – 14.6.
  
                                 - Syyskaudella lasten animaatiokerho viikottain
  
                                 - Porin Taidekoulu, lastenkuvataidekoulun video-opetus kevät- ja syyslukukaudella.
  
                                 - II Suomi-projektin lehdistötilaisuus 4.10.
  
                                 - II Suomi-projekti, lastendokumentti –tapaaminen 11.12.

6.3. KALUSTO

                                        Salissa on elokuva- ja videoesityslaitteisto, joka on myös liikutettavissa.

Studion laitteisto: piirrospöytiä, Animac-animaatiopiirrostesteri, 16 mm:n kamera, 2 tietokone-editointi sekä CASABLANCA –editointityöasemat, kuvaskanneri, animointipöytä, MiniDisc-ääni-tallennin ja -soitin, valaisimia, 16 mm:n leikkauspöytä, TV-monitoreja, äänentoistokalustoa, S-VHS-nauhurit, MV-kehitysvarustus, kaksi Sony DV-kameraa, jalustoja. Jäsenjärjestö Porin Videootit ry:n DV-kameravarustus on sijoitettuna Talo 45:een. Toiminnoissa oli käytössä myös MEKA TV:n tuotantokalusto.

7. OSALLISTUMISET JA EDUSTUKSET

                                    - Kulttuurinuoret2 -projektin ohjausryhmä, Yrjö Räikkälä
  
                                 - Porin kaupungin Lastenkulttuurityöryhmä, Yrjö Räikkälä
  
                                 - Tampereen lyhytelokuvafestivaalit 10. - 13.3. & KingKong ry:n kokous, Maikki Kantola.
  
                                 - ETKK:n kokoukset, Maikki Kantola
                                   
- XVIII kansainvälinen lastenelokuvafestivaali Oulussa 16. - 22.11., Maikki Kantola
  
                                 - Rauma Blue Sea Film Festival 20. - 23.8., Yrjö Räikkälä, Kim Tapper
                                   
- TV2:sen sekä AVEK:n "Toinen Suomi" -dokumenttiprojektin startin osatoteutus


8. ARKISTOINTI JA KIRJASTO

SEKK arkistoi lehtileikkeitä, elokuva-alan lehtiä ja kirjallisuutta. Kirjastosta lainataan ulos. Kursseilla tuotettuja töitä arkistoidaan Porin Videootit ry:n kanssa Talo 45:een. Povi ry:n ja SEKK ry:n tilaamina lehtinä tuli Helsingin Sanomat, Peili, Filmihullu